.Kir.Tho.Tu.Lu.Stad.Behandling

Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
.Kir.Tho.Tu.Lu.Stad.Behandling af Mind Map: .Kir.Tho.Tu.Lu.Stad.Behandling

1. NSCLC

1.1. Stadium 1 og 2

1.1.1. Operable

1.1.1.1. Komplett kirurgisk reseksjon

1.1.1.2. +

1.1.1.2.1. Postoperative adjuvant chemotherapy

1.1.2. Ikke operable pga annen sykdom

1.1.2.1. Lokal terapi

1.1.2.1.1. Kurativ Stråling

1.1.3. Overaskelse: Finner stadium 3 under operasjonen

1.1.3.1. PostOp Som Operabel?

1.2. Stadium 3

1.2.1. Gode prognostiske faktorer

1.2.1.1. Kjemoradioterapi

1.2.1.1.1. Induksjonskjemoterapi 2 til 3 kurer før kurativ strålebehandling.

1.2.2. dårlige prognostiske faktorer

1.2.2.1. palliativ behandling, i form av strålebehandling eller cytostatika.

1.3. Stadium 3 og 4

1.3.1. I begge stadier

1.3.1.1. Kan det være aktuelt å starte med palliativ behandling

1.3.1.1.1. palliativ strålebehandling

1.4. Metastase

1.4.1. palliativ behandling med stråleterapi eller kjemoterapi.

2. SCLC

2.1. begrenset sykdom

2.1.1. kjemoterapi

2.1.2. +

2.1.3. strålebehandling

2.1.4. Hjernemetastaser ved småcellet lungekreft forekommer hyppig, og kan forebygges ved å gi strålebehandling mot hjernen.

2.2. utbredt sykdom(Dette er for vanskelig til å forstå)

2.2.1. Kun kjemoterapi

2.2.2. Kunn palliativ beh

2.2.2.1. Erkjente hjernemetastaser ved småcellet lungekreft vil ofte respondere på cytostatika. Dette i motsetning til ikke-småcellet lungekreft hvor slike metastaser skal strålebehandles.

2.2.3. ved symptomgivende metastaser kan være aktuelt med strålebehandling.

3. Både ved småcellet og ikke-småcellet lungekreft

3.1. med påvist aktiverende mutasjon i EGFR-genet

3.1.1. erlotinib

3.2. Palliativ strålebehandling gir bedring av plagsomme symptom

3.2.1. For alle typer symptom på lungesykdom

3.2.1.1. hos over 50% av pasientenr

4. Det som avgjør valg av behandlingsform

4.1. sykdomsutbredelse (stadium)

4.2. vevstype (småcellet eller ikke-småcellet)

4.3. pasientens allmenntilstand

4.4. eventuell annen samtidig sykdom.

5. Hjerne metastase

5.1. SCLC

5.1.1. Erkjente hjernemetastaser

5.1.1.1. cytostatika

5.1.2. Preventiv

5.1.2.1. Strålebehandling

5.2. NSCLC

5.2.1. Erkjente hjernemetastaser

5.2.1.1. strålebehandles