Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Kultur af Mind Map: Kultur

1. Indlæring

1.1. Starter ved barnsben

1.2. Indlæres via samvær med kulturens medlemmer

1.3. Sker ubevidst

1.4. (Internalisering)

1.5. Kulturens mentale program (Geert Hofstede)

2. Nonverbal

2.1. Overføres igennem generationer

2.2. Sker via adfærd og ikke sprog

2.3. Spredes også gennem litteratur og internettet

3. Dynamisk

3.1. Er i bevægelse, ændrer sig konstant

3.2. Der kan være forskel på unge og ældre

3.3. Kan ses på den måde vi spiser, går klædt på eller vores boligstil

4. Fællesskabsfølelse

4.1. Ensartet mening om fx opdragelse og religion

4.2. Fælles verdensbillede

5. Forståelse af en kultur

5.1. Nogle forskelle kan let ses

5.2. Andre må man lave en dybtgående analyse for at få øje på (ifølge Hans Gullestrup)

6. Etnocentrisme

6.1. Egen kultur bruges som grundlag for at bedømme andre

6.2. Der opstår skelnen mellem "os" og "de andre"

6.3. Kan lede til uoverensstemmelser

7. Kulturrelativisme

7.1. Etnocentrismes modsætning

7.2. Enhver kultur er accepteret

7.3. Dette bør tilstræbes, men fuldstændig kulturrelativisme er ikke ønskværdig

8. Dansk kultur

8.1. Nationalisme opstod i 1800-tallet

8.2. Bønderne kunne da bosætte sig hvor de ville, og blev ikke defineret af et bestemt jordstykke eller landsby

8.3. Samarbejde blev bærende

8.4. Demokrati opstod, folk fik rettigheder, blev deres egen person

8.5. Opstod tidligt ifht. andre lande

9. Fordom

9.1. Hvis du har en fordom, dømmer du noget på forhånd. F.eks. de sælger kun dårligt mad i Fakta

10. Stereotype

10.1. Man forbinder grupper med bestemte færdigheder. F.eks. japanere for arbejdsomme

11. Empati

11.1. Empati betyder, at kunne sætte sig i andre folks sted. Det er vigtigt, når man skal lære en ny kultur at kende

12. God rejsende

12.1. For at være en god rejsende, skal man kunne: - være åben (man lærer lettere om den nye kultur) - have viden, være forberedt (så undgår man at fornærme nogen) - have empati (evnen til at sætte sig i andres sted, og lære hvor vigtig deres kultur er for dem)

13. Kultur er kommunikation

13.1. Ifølge Edward Hall

14. Kendetegn ved dansk kultur ifølge Reddy

14.1. Demokrati og frihed

14.2. Lighed og ligestilling

14.3. Ligevægt og mådehold

14.4. Beskeden og ydmyghed

14.5. Individualisme og selbestemmelse

14.6. Velfærd