PSYKOLOGI SOM VIDENSKAB

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Kom igang. Det er gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
PSYKOLOGI SOM VIDENSKAB af Mind Map: PSYKOLOGI SOM VIDENSKAB

1. Kvalitative data

1.1. Teoretisk og erfaringsbaseret analyse

1.1.1. Bløde data

1.1.2. Sproglige data

1.1.3. Hermeneutisk metode

1.1.4. Konklusion drages efter undersøgelse

1.1.5. Induktiv

2. Kvantitative data

2.1. Systematisk og organiseret

2.1.1. Hårde data

2.1.2. Data der kan måles

2.1.3. Bekræftes eller falsificeres

2.1.4. Deduktiv

2.1.5. Valid og ibid

2.1.6. Spørgeskema

3. Psykologiens mål

3.1. Kontrollere, påvirke og forandre

3.1.1. Resocialiserings projekter

3.1.1.1. Anger Management

3.1.2. Kognitive metoder

3.1.3. Mønsterbryder projekter

3.1.4. Psykologisk intervention

3.1.4.1. Hensigtsmæssig adfærd

3.2. Forklare

3.3. Forudsige

3.4. Undersøge, beskrive og måle

3.4.1. Reliabel

3.4.2. Valid

3.4.3. Objektiv