Kom igang. Det er gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Carbonhydrider af Mind Map: Carbonhydrider

1. Et carbonhydrid kan være

1.1. Cyklisk

1.1.1. Aromatiske

1.1.1.1. Aromatiske carbonhydrider kan være fx benzen, methylbenzen eller den dobbeltringede napthalen.

1.1.1.1.1. den dobbeltringede napthalen er hvor 2 cyklusser sider sammen lige ved siden af hindanden

1.1.2. sider sammen i en 6 kant.

1.2. Alifatisk

1.2.1. Kædeformet

1.2.2. Alkaner

1.2.2.1. indeholder kun enkeltbindinger

1.2.3. Alkener

1.2.3.1. indeholder en dobbletbinding

1.2.4. Alkyner

1.2.4.1. indeholder en tripelbinding

2. Intermolekylære bindinger

2.1. forskellige bindinger

2.1.1. Dipol-dipolbindinger

2.1.1.1. polerne i de forskellige molekyler tiltrækker hinanden.

2.1.1.2. har en betydning for kogepunktet

2.1.2. Londonbindinger

2.1.2.1. omhandler upolære bindinger

2.1.2.2. "skæve" elektronskyer vil fremkalde en elektronforskydning der vil gøre nabomolekylet kortvarigt polært.

2.2. det er styrken af de bindinger, som virker mellem molekyler, der er bestemmende for stoffernes kogepunkter

2.3. kort rækkevide mellem molekylerne for at lave en intermolekylær binding

3. Navngivning

3.1. Navngivning er baseret på den længste kæde. og der tælles fra den side hvor der første mødes en dobbelt/tripelbinding for at give den lavest muligt nummer. det samme sker hvis en kæde ikke har nogle dobbelt eller tripelbindinger, men derimod har en gren, man vil altid give grenen det laveste nummer.

4. Reaktionstyper

4.1. Substitutionsreaktion

4.1.1. ved en substitionsreaktion udskiftes et atom eller en atomgruppe med et andet atom eller en atomgruppe

4.2. Additionsreaktion

4.2.1. ved en additionsreaktion lægges der noget til et organisk stof under sprængning af den ene af bindingerne i en dobbeltbinding eller en tripelbinding

4.3. Eliminationsreaktion

4.3.1. ved en eliminationsreaktion fraspaltes der et mindre molekyle fra et organisk stof under dannelse af en dobbeltbinding eller tripelbinding

4.4. Forbrændingsreaktion

4.4.1. ved forbrænding ødelægges de organiske molekyler fuldstændigt.