DNA og gener

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
DNA og gener af Mind Map: DNA og gener

1. Celle

1.1. Prokaryot

1.1.1. ingen cellekerne

1.1.2. har ikke visse organeller

1.1.3. fx bakterier

1.2. Eukaryot

1.2.1. celle med ægte kerne

1.2.1.1. i cellekernen har eukaryote celler deres DNA

1.2.2. fx dyr, svampe, planter

2. DNA

2.1. Udgør arvematerialet i alle levende organismer og i mange virus

2.2. nukleotid

2.2.1. byggestenene i DNA og RNA

2.2.2. opbygget af en pentose, en eller flere fosfatgrupper samt en nitrogenholdig base

2.2.2.1. pentose: fx deoxyribose

2.3. Nukleobaser:

2.3.1. Adenin

2.3.2. Guanin

2.3.3. Cytosin

2.3.4. Thymin

2.4. Baseparringsprincippet

2.4.1. Basepar i DNA er de hydrogenbindinger mellem komplementære nukleotidbaser, der holder de to strenge sammen

3. Protein

3.1. kropppens byggesten, består af aminosyrer

3.2. bruges til dannelse af fx celler, væv hormoner