Innleiðing, kennsluhættir, starfsþróun.

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Innleiðing, kennsluhættir, starfsþróun. af Mind Map: Innleiðing, kennsluhættir, starfsþróun.

1. Teacher Education

1.1. Implementation of National guidelines of ICT in teaching schools.

1.2. Teachers have become more technically competent when it comes to use technology .

1.3. Teachers still lack lack training for applying ICT with the right pedagogical choices.

1.4. Discussion

1.4.1. Very competent teachers when it comes to technical knowledge but not enough training for implementing this in the classroom.

1.4.2. Constant support is needed for implementing ICT not just short sessions. ICT training for specific fields such as languages, sciences or humanities would be necessary.

1.4.3. Teachers need the time and the means for learning to apply ICT in the clasrrom

1.4.4. Schools need to support ICT and we need to asses student´s ITC competence.

2. Kennsluhættir

2.1. TPACK

2.1.1. Teacher clusters and their perceptions of technological pedagogical content knowledge (TPACK) development through ICT lesson design eftir Joyce Hwee Ling Koh og Ching Sing Chai

2.1.1.1. Reynnsla kennara að TPACK kennslu jókst mikið eftir að hafa verið kynntir fyrir kennslunni og lært inná hana.

2.1.1.2. Notkun TPACK í kennslu

2.1.1.2.1. pre-service

2.1.1.2.2. In-service

2.1.2. technological pedagogical content knowledge as teachers’ know-how for drawing upon their technological knowledge, pedagogical knowledge and content knowledge to design Information and Communications Technology (ICT) lessons.

3. Innleiðing

3.1. Verkefni ætlað var að koma á kennslu og notkun í upplýsingatækni og miðlun í grunnskóla.- Agla er starfandi kennari við Bláskógarskóla og var það markmið hennar að virkja nemendur í skólanum til að búa til og setja á netið ýmis konar efni um átthaga sína, einnig langaði henni að hvetja grunnskólakennara til efla færni sína í upplýsingartækni og um leið innleiða hana í skólastarfið

3.2. Átthagafræði Bláskógabyggðar

3.2.1. Þáttur kennara

3.2.1.1. Þarf að vilja endurmennta sig í stafi

3.2.1.2. Hafa áhuga á að fylgja tækniþróun

3.2.1.3. Reyni að fella UT og tæknikennslu að öðru námi nemenda

3.2.1.4. Hafi vilja til að halda því á lofti sem vel tekst til

3.2.2. Þáttur nemenda

3.2.2.1. Þarf að geta tileinkað sér nýtt verklag með tækni

3.2.2.2. Hafa sköpunargáfu til að útfæra verkefni

3.2.2.3. vinnur sjálfstætt

3.2.2.4. vinnur sjálfstætt

3.2.3. Þáttur skólastjórnenda

3.2.3.1. Þurfa að hafa trú á tækninni og þeim tækifærum sem felast í notkun hennar og vilja til að efla skólaþróun

3.2.3.2. Tryggja fjármagn, stuðning og svigrúm

3.2.3.3. Hafa vilja til að vera í framvarðarsveit

3.2.4. Umræður

3.2.4.1. Í umræðum kom fram mikilvægi þess að nauðsynlegt væri að skapa jákvætt viðhorf innan skólastiga og það væri á ábyrgð skólastjórnenda en mikilvægt væri að hafa alla með í ráðum. . Frumkvöðlar í kennarastétt væru hins vegar drifkrafturinn í skólaþróun, móta þyrfti stefnu sem allir kæmu að og skólastjórnendur þurftu að leggja til verkfæri , tíma og stuðning. Fólk var sammála um stuðning sem annars vegar birtist í jákvæðu umhverfni og hins vegar sem tæknilegur stuðningur í formi ráðgjafa.

4. Starfsþróun

4.1. Six Stages for Learning to Use Technology

4.1.1. Fullorðnir ganga í gegnum sex stig við að læra á nýja tækni.

4.1.1.1. 1. Vitund (e. awareness) – nemendur vita af því að viðkomandi tækni er til. 2. Læra beitingu (e. learning the process) – nemendur læra hvernig beita á tækninni. 3. Skilningur og beiting (e. understanding and application of the process) – nemendur byrja að skilja út á hvað tæknin gengur. 4. Kunnugleiki og sjálfstraust (e. familiarity and confidence) – nemendur öðlast aukið sjálftraust við beitingu tækninnar. 5. Aðlögun að öðru samhengi (e. adaption to other contexts) – nemendur fara að gera sér grein fyrir nýtileika tækninnar í öðru samhengi og tæknin sem slík verður smátt og smátt „ósýnileg“. 6. Tæknin nýtt á skapandi hátt í öðru samhengi (e. creative application to new contexts) – Tæknin sem slík orðin „ósýnileg“ og hún orðin sjálfsagður þáttur hjá nemendum til að verða sér úti um upplýsingar og hafa samskipti við aðra.

4.1.2. Hjálpar til að vita af þessum sex stigum áður en námið hefst.

4.1.3. Er vandamál við starfsþróun/endurmenntun kennara.

4.1.4. Umræður

4.1.4.1. Líkindi við flokkunarkerfi Blooms

4.1.4.2. Ekki nýtt af nálinni

4.1.4.3. Spurt hvort gagnast 17 ára nemendum að vita af stigunum fyrirfram. Áhugav. framhaldsrannsókn.

4.1.4.4. Ígrundun eigin lærdóms ávallt talin til bóta.

4.1.4.5. Kennarar þurfa að velja og hafna þeirri tækni sem þeir vilja beita.

4.1.4.6. Twitter tekið sem dæmi þar sem málshefjendur sáu ekki hvernig tæknin nýttist til kennslu.

4.1.4.7. Nemendur þessa námskeiðs kannast við að vera að ganga í gegnum stigin sex m.a. við að tileinka sér námsumhverfið í Moodle.

4.1.4.8. Telja að þeir hefðu haft gagn af því að vita fyrirfram um stigin sex.

4.1.4.9. Stuðningur nausynlegur - kennara/samnemenda

4.1.4.10. Hvar á að læra UT - í námskeiði eins og þessu eða á að læra að nota tæknina í námskeiði eins og þessu.

5. Innleiðing, kennsluhættir

5.1. Sigríður Dröfn Jónsdóttir „Þetta er svona einhvern veginn auka“: Tölvutækni sem verkfæri í skólastarfi?

5.1.1. Innleiðing /inngrip

5.1.1.1. kennarar fengu aðstoð við að nýta sér upplýsingatækni í kennslu

5.1.1.2. Vikulegir fundir með aðstoð

5.1.1.3. Gögnum var svo safnað af þessum fundum, af vettvangsathugunum, af spurningalistum, af hópviðtölum og dagbókarskrifum allra þátttakenda.

5.1.2. Niðurstaða greinar

5.1.2.1. Öryggi kennaranna jókst eftir því sem leið á rannsóknina og þeir voru almennt ánægðir með reynsluna. Þeim fannst of mikið efni lagt fram og þeim fannst þeir hafa of lítinn tíma til að vinna kennsluefni.

5.1.2.2. Samráðsfundir gagnlegir

5.1.2.3. Áhugi nemenda á tölvunotkun kom kennurunum á óvart.

5.1.2.4. Hlutverk tölvunnar breyttist frá því að vera umbunar og skemmtitæki í að vera námstæki.

5.1.3. Staða nokkrum mánuðum eftir inngripið eða rannsóknina:

5.1.3.1. Kennararnir sögðu að allt væri fallið í sama farið eða svona næstum því.

5.1.3.2. Kennararnir höfðu það á tilfinningunni að tölvunotkun væri aukanámsgrein sem enginn tími væri ætlaður í og þá vantaði ramma og námsefni.

5.1.3.3. Kennararnir höfðu ekki gert kennslu eða námsáætlum fyrir önnina með notkun upplýsingatækni í huga.

5.1.3.4. Þegar ráðgjöf var ekki lengur til staðar hafði það áhrif á kennarana og þeim fannst þá vanta tíma og stuðning.

5.1.4. Umræður eftir grein

5.1.4.1. I grein „Six stages for learning to use technology“ er fjallað um nauðsyn þess að nemandi (í þessu tilfelli kennari) þurfi að geta auðveldlega sótt sér alla tæknilega aðstoð sem hann þarf á að halda og einnig andlegan stuðning á þeim tímum þegar vandamál virðast torleyst. Það er sjálfsagt hvergi betra að fá slíkan stuðning en frá samkennurum sem eru eða hafa verið að glíma við svipuð vandamál.

5.1.4.2. Ný vinnubrögð tekur tíma að festa í sessi og ef maður upplifir að fljótlegra/einfaldara sé að fara í gamla farið þá gerist það nema áhuginn sé ódrepandi. Við ætlumst til að tæknin eigi að auðvelda okkur kennslu ekki auka á fyrirhöfnina við að kenna.

5.1.4.3. í flestum framhaldsskólum þá er ekkert kennt í UT og því enginn tölvukennari til staðar, aðeins starfsmaður sem sér um kerfið sjálft og svo starfsmaður í hlutastarfi sem hjálpar nemendum ef vandræði eru með þeirra tölvur

5.1.4.4. Þetta er mjög að ég tel á ábyrgð stjórenda skólans hvernig svona stuðningur er byggður upp. Þessi grein er algjörlega eitthvað sem stjórnendur skóla geta stuðst við og séð hvað það skiptir miklu máli að styðja við kennara og hafa ráðgjöf í tölvunotkun og upplýsingatækni í skólum.

6. Innleiðing

6.1. Mentor í grunnskólum - innleiðing á Námsframvindu, nýtti einingu í Mentor

6.1.1. Námsframvinda - henni er ætlað að efla faglegt starf grunnskólakennara og styrkja einstaklingsmiðað nám

6.1.1.1. Þátttakendur almennt jákvæðir

6.1.1.2. - telja að hún eigi eftir að efla faglegt starf kennara, tryggja yfirsýn og samræmi í kennslu.

6.1.1.3. - að ábyrgð nemenda muni aukast með sýnilegum námsmarkmiðum sem einnig muni hafa hvetjandi áhrif á nemendur.

6.1.2. Mentor

6.1.2.1. Almenn ánægja með Mentor og möguleika þess

6.1.2.2. Ósamræmi er á notkun milli kennara

6.1.3. Innleiðingin

6.1.3.1. Þátttakendur voru skólastjóri, aðstoðarskólastjórar, deildarstjóri sérkennslu, þrír kennarar í stýrihóp, allir kennarar sem kenndu stærðfræði innan skólans, nemendur í umsjónarbekkjum kennara í stýrihóp og foreldrar þeirra.

6.1.3.2. haldnir voru fundir, kynningar, námskeið og útbúin kennslugögn fyrir starfsmenn skólans og kynningarbæklingur var afhentur foreldrum.

6.1.3.3. lítil ánægja með innleiðingarferlið þar sem verkáætlun vantaði og stjórnendur hefðu þurft að vera meira leiðandi í því ferli. Einnig telur höfundur að Mentor geti unnið betur að innleiðingarferlinu með stjórnendum hvers skóla.

6.2. Umræður

6.2.1. Námsframvindan krefst mikillar vinnu sem er bæði tímafrek en jafnframt holl.

6.2.2. Vinnan krefst einnig mikillar nákvæmni þar sem ekki er hægt að breyta orðalagi eftir á. Bæði orðalag og áherslur þurfa að vera úthugsaðar.

6.2.3. Getur virkað ruglandi fyrir foreldra

6.2.4. Kerfið hentar illa fyrir þá nemendur sem unnið er með skv. einstaklingsnámskrá

6.2.5. Nemendur í framhaldsskólum sem þurfa jafnvel að vinna með tvö kerfi tala um að þeir sakni Mentor.

6.2.6. Góð reynsla er almennt af Mentor. Kerfið er opið og í stöðugri þróun.

6.2.7. Spurt var hvað Mentor gæti gert sem Moodle gæti ekki?

6.2.8. Skiptar skoðanir á hvort Moddle eða Mentor sé betra og notendavænna. Bent var á að Moodle væri frír hugbúnaður en Mentor ekki en þrátt fyrir það væri Mentor mun vinsælli.