Dem tre religionerna

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Dem tre religionerna af Mind Map: Dem tre religionerna

1. kristendom

1.1. bibeln

1.2. jesus

1.2.1. jesus var mesian som judarna väntade på

1.2.1.1. det är den stora skillnaden mellan judedomen och kristendomen

1.2.2. skulle hjälpa världen till fred och fri från svält

1.3. största religionen

1.3.1. men är inte en av dem mest hårdtroende religionerna

1.3.2. kristendomen lever och firar högtider medans inom vissa religioner måste man utföra vissa seder. inget måste men inom kristendomen finns ingen riktigt motsvarihet

1.4. mat

1.4.1. inom kristendomen får man äta allt

1.4.1.1. om man inte väljer själv att man inte vil, äta något

1.5. år

1.5.1. år 0 föddes jesus den 24 december

1.5.1.1. idag följer man detta år systemet

1.5.1.1.1. alla religioner i världen följer den krsitna kalendern. även alla länder.

1.5.1.2. idag var det 2014 år sedan jesus föddes.

1.6. islam

1.6.1. blev en blandning mellan judism och kristendomen

1.6.1.1. dock är islam en av dem mest troende religionerna då krostendomen är den mildaste

1.7. judism

1.7.1. grundades med grunden baserad från judedomen

1.7.1.1. enligt jesus var kristendomen en förbättring av judismen och att han var mesian och med hans ord skulle allt bli bra

2. Judism

2.1. Tanach

2.1.1. var det första heliga skirftet, också kallat det första testamentet

2.2. mesias

2.2.1. inom islam väntar man på sin mesias som ska vara guds son som ska skapa fred på jorden

2.2.1.1. det som splittrade judarna och dem kristna är att i den kristna religionen så var jesus mesian. där skapades olika åsikter.

2.2.1.2. men jesus dog innan han var klar med fred på jorden.

2.3. bar mitsvah

2.3.1. när man som jude blir tonåring så ska man läsa ett kapitel ur tanachen

2.3.2. heter bat mistvah för tjejer

2.4. Grunderna

2.4.1. judendom vad den första religion där man hade en gud, tidigare had man trott på alla olika sprters gudar

2.4.1.1. judedom är grunden till kristendomen & Islam

2.4.1.2. dem andra religionerna var en förbätring som hade sina grunder från judendomen

2.5. kristendomen

2.5.1. skulle vara en förbättring av Judendomen

2.5.1.1. jesus var mesian

2.5.2. det som skilde kristendomen och judendomen var att jesus var mesian

2.6. islam

2.6.1. islam var den religion som skapdes senast utav dem tre religionerna.

2.6.1.1. skapades år 570

2.7. mat

2.7.1. judar får inte äta vissa maträtter. t ex. skaldjur och ingen form av griskött.

2.7.1.1. detta är för dem troende, det finns judar som inte är så troende som andra och följer inte alltid detta

2.7.2. kosher slakt

2.8. kalender

2.8.1. judarna har sin egen kalende för att kunna följa sina egna högtider

2.8.2. dock så följer man kristendomens månads system och årtal, men har sina egna högtider

3. Islam

3.1. koranen

3.1.1. islams heliga bok som man dyrkar

3.2. mosque

3.2.1. muslimernas plats där man kan gå o be och dyrka islam

3.3. judism

3.3.1. judendomen och islam är dem två mest troende religionerna

3.3.2. man delar bland annat att man ska inte äta griskött

3.3.2.1. tidigare så var det svårt att hålla vissa köttarter från att mögla. gris kött var det enklaste

3.3.2.1.1. därför slutade man äta griskött, inte pga att dem rullar sig i lera. detta gällerjudendomen och kristendomen

3.4. mekka

3.4.1. i början bönfallde muhammed mot jerusalem för att judarna har gjort det i årtionden. men efter ett tag ändrade sig muhammed och började bönfalla mot mekka där han föddes. han intog mekka ock körde ut alla dnra religioner

3.4.2. varje dag ber ungefär en miljard muslimer mot mekka fem gånger om dagen.

3.5. islam

3.5.1. är den mest troende religionen. man ber till mekka fem gånger om dagen

3.5.2. var den religion som skapades senast

3.6. jerusalem

3.6.1. mohammed började predika i jerusalem. för att det var där han fick en uppenbarelse av gud

3.7. kläder

3.7.1. män skall bära täckande kläder på kroppen förutom huvudet och ha skägg.

3.7.2. kvinnor skall bära heltäckande kläder. finns olika åsikter om vad som anses vara heltäckande kläder. slöja och burka

3.8. högtider

3.9. hallal slakt

3.9.1. islam följer den judiska mat traditionen

4. gemensamt

4.1. vill alla väl

4.2. vill världen det bästa genom att man ska fäöja sin religion

4.3. tillhör dem tre största religionerna i världen

4.4. alla tror på gud

4.4.1. islam: allah

4.4.2. judendomen: jahve

4.4.3. Kristendomen: gud

4.5. har alla en helig dag

4.6. alla har en grund av varnadra då alla var skapta av judismen

4.7. jerusalem

4.7.1. alla religioner har en koppling till jerusalem/ det heliga landet vilket är irael

4.7.1.1. efter andra världskgiget tilldelades israel/heliga landet till judarna

4.7.1.2. jesus föddes i jerusalem och dog i jerusalem

4.7.1.3. islam ber till gudarna i jerusalem. inom islam så säger man att jersualem är det heliga

4.8. barnens högtid

4.8.1. inom kristendomen så döper man sig

4.8.2. judendomen bar mitsvah

4.9. alla följer en sorts helig bok

4.9.1. kristendomen: bibeln aka de nya testamentet

4.9.2. judism: tanach aka det gamla/första testamentet

4.9.3. islam: koranen

5. skillnader

5.1. olika högtider

5.2. tror att man ska dyrka gud olika för att få fred på jorden

5.3. går o ber på olika ställen och olika klockslag

5.3.1. kyrka/katherdal

5.3.2. synagoga

5.3.3. mosque

5.4. olika heliga dagar

5.4.1. judar: fredag

5.4.2. islam: lördag

5.4.3. kristendomen: söndag

5.5. kläder

5.5.1. inom kristendomen finns det inget typiskt klädes plagg

5.5.2. muslimerna har olika klädesplagg. det vanligaste är slöjor. men man säger att man ska bära kläder som täcker mycket av kroppen.

5.5.3. judar: det sägs att man ska klä sig klassiskt. finns ingen riktig definition av det. men det som många då bär är klassisk kostym och