Den nye Skoleport - Ørkildskolen

Arbejdsark for AA, RM og LN

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Den nye Skoleport - Ørkildskolen af Mind Map: Den nye Skoleport - Ørkildskolen

1. HØJRE SPALTE

1.1. OPSLAGSTAVLEN

1.2. SENESTE NYHED

1.3. DE SIDSTE 3 NYHEDER

1.4. NYT FRA...

1.4.1. Nyt fra

1.4.1.1. Sundhedsplejersken

1.4.1.2. Skolebestyrelsen

1.4.1.3. Kontoret

1.4.1.4. IT

1.4.1.5. SFO

2. Billedlink venstre spalte

2.1. Info

2.1.1. Billedlink højre spalte

2.1.1.1. X Klasseskemaer

2.1.1.2. X Lærerskemaer

2.1.1.3. X Årsplaner

2.1.1.4. X Ferieplan

2.1.1.5. X Kommende børnehaveklasser

2.1.1.5.1. Skolestartraket

2.1.1.5.2. Skolestart Ørkildskolen

2.1.1.6. X Kørsel/Transport

2.1.1.6.1. Tilladelse til kørsel med

2.1.1.6.2. Kørsel -http://www.svendborg.dk/borger/barn/mit+barn+og+skolen/regler+og+principper/befordring+af+skoleelever

2.1.2. Tekst venstre spalte

2.1.2.1. Om info-siden

2.1.2.2. BYOD

2.1.2.2.1. Forældrevejledning

2.1.2.2.2. Forældrebrev

2.1.2.2.3. Erstatningsansvar

2.1.2.3. Beskrivelse af skolens anvendelse af forældreintra

2.1.2.4. Link til guide til forældreintra

2.1.2.5. Forældreintralogin

2.2. Kontakt

2.2.1. Billedlink venstre spalte

2.2.1.1. X Skolens kontor inkl. ledelsen

2.2.1.2. X Skolens personale

2.2.1.3. X Skolebestyrelsen

2.2.1.4. Tale-/hørekonsulenten

2.2.1.5. Sundhedsplejersken

2.2.2. Tekst venstre spalte

2.2.2.1. Ledelsens ønsker til den primære kontakt fx skolens kontor

2.3. Samarbejdspartnere og links

2.3.1. Billedlink i højre og venstre spalte

2.3.1.1. Links - venstre spalte

2.3.1.1.1. Mad og måltidspolitik

2.3.1.1.2. X Skolebio

2.3.1.1.3. Den åbne skole

2.3.1.1.4. X B&U Teateret

2.3.1.1.5. Kørselskontoret

2.3.1.1.6. Børnekulturelt netværk

2.3.1.2. Samarbejdspartnere links - højre spalte

2.3.1.2.1. X Ministeriet for ....

2.3.1.2.2. X PPR

2.3.1.2.3. X Skolemælk

2.3.1.2.4. X Færdselsskolen

2.3.1.2.5. SSP

2.3.2. X Tekst i midterste spalte

2.3.2.1. dokument i den gamle skoleport om hvad PPR tilbyder på Ørkildskolen

2.4. Om skolen

2.4.1. Billedlinks højre spalte

2.4.1.1. 1 Skole (Undervisning)

2.4.1.1.1. Billedlinks højre spalte

2.4.1.1.2. Tekst venstre spalte

2.4.1.2. 2 SFO

2.4.1.2.1. Billedlinks højre spalte

2.4.1.2.2. Tekst venstre spalte

2.4.1.3. 3 Skolebestyrelsen

2.4.1.3.1. Billedlinks højre spalte (Principbeslutningerne her som links, de kan evt. ligge i tekst under resten)

2.4.1.3.2. Tekst venstre spalte

2.4.2. Tekst venstre spalte

2.4.2.1. Om skolen

2.4.2.1.1. Profil og undervisning

2.4.2.1.2. Grundoplysninger

2.4.2.1.3. Faktuelle oplysninger

2.4.2.1.4. Bygninger

2.4.2.1.5. Skolens elevtal

2.4.2.1.6. Sammenlign brugerinformation

2.4.2.1.7. Lokaleskemaer

2.4.2.1.8. Inklusionsstrategi

2.4.2.1.9. Værdigrundlag

2.4.2.1.10. Retningslinier