Liv i skolen

Plan your website and create the next important tasks for get your project rolling

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Liv i skolen af Mind Map: Liv i skolen

1. Samarbejde

1.1. Hvorfor skal vi lære at samarbejde?

1.2. Hvorfor arbejder vi ikke mere sammen med indskolingen?

2. Elevernes bud.

2.1. Hvorfor har vi så sent fri?

2.2. Hvorfor er toiletterne altid beskidte?

3. Legepladsen

4. Skolegården

5. Bevægelse i undervisningen

5.1. Hvorfor er der dage, hvor der ikke er bevægelse i undervisningen?

5.2. Hvorfor har vi ikke mindst 10 minutters bevægelse i hver time?

6. Understøttende undervisning

7. Lektiecafé

7.1. Hvorfor blev lektiecaféen rykket ud i klasserne?

8. Frikvarterer

8.1. Hvorfor er er ikke en basketball bane?

8.2. Hvorfor har vi ingen Skolebod?

8.3. Hvorfor har vi ikke længere frikvarterer?

8.4. Hvorfor foregår der mobning?

9. Regler

9.1. Klasseregler og opførsel

9.2. Hvorfor er der en regel om, at vi ikke må igennem SFOén over til hallen?

9.3. Hvorfor må vi ikke bruge elevatoren?

9.4. Hvorfor er der så mange regler?

9.5. Hvorfor må man ikke bruge sin mobil i timerne?

9.6. Hvorfor må man ikke spise i timerne?

9.7. Hvorfor må man ikke kravle på madrasserne i hallen?

9.8. Hvorfor SKAL vi være ude i 12-frikvarteret?

9.9. Hvorfor har vi så kort spisetid?

9.10. Hvorfor må man ikke spille 5 min i timen?

10. IT i undervisningen

10.1. Hvorfor har vi ikke computere eller IPads til alle elever?

10.2. Hvornår får vi nyt IT-udstyr?

11. Læring og udvikling

11.1. Hvordan måles vores læring?

11.1.1. Vi skal blive livsduelige mennesker. Hvordan måles det?

11.2. Hvorfor har vi ikke drama?

11.3. Hvorfor har vi ikke biologi og fysik på mellemtrinet?

12. Relationer

12.1. Kammerater

13. Fritidsklubben

14. Biblioteket

14.1. Hvorfor har vi ikke et større bibliotek?

14.2. Hvorfor må man ikke tage bøgerne fra biblioteket uden at låne dem?

15. Fagdage

15.1. Hvorfor har vi ikke flere fagdage i de mindre fag?