Feedback - systematiseret

Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Feedback - systematiseret af Mind Map: Feedback - systematiseret

1. Growth mindset

1.1. Bruge fejl som potentiale for udvikling

2. Teknologier - intra-processuelt

2.1. Tydelige læringsmål

2.2. Selvevaluering og metarefleksion

2.3. Genaflevering m. fokus på elevens rettelser og forbedringer

2.4. Aflevere versioner m. løbende feedback

2.4.1. Evt taksonomisk struktureret

2.5. Peer review: elever kommenterer hinandens produkter.

2.6. Mundtlig feedback

3. Skrive for at lære

3.1. Skriftlighed forbereder mundtlig eksamen

3.2. Gennemgang af kernestof i skriftlighed

4. Inter-processuelt

4.1. Sikre inddragelse af feedback fra forrrige opgave: feedback for feedforward

5. Mål

5.1. Sprogkorrekthed

5.2. Generere indhold til opgaven

5.3. Sikre struktur i opgaven

5.3.1. herunder taksonomi

5.4. Sikre inddragelse af fagbegreber og faglig metode i skriftlighed