Ledarskap i komplexa organisatoner

Kom igang. Det er gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Ledarskap i komplexa organisatoner af Mind Map: Ledarskap i komplexa organisatoner

1. Komplexitet

1.1. Mångfald av inputs - kräver varierad respons

1.2. Beroende av ingångsvärden

1.3. Självorganisering

1.4. Emergens

1.5. Oförutsägbarhet

2. Komplexitetsteoretiskt ledarskap

2.1. Adaptiva funktioner

2.1.1. Agens: ledarskap

2.1.1.1. Påverkan, organisering, facilitering

2.1.2. Emergens

2.1.2.1. Ömsesidigt beroende

2.1.2.2. Attraktorer

2.1.2.3. Dynamisk interaktion

2.1.2.4. Adaptiv spänning

2.2. Ledarskap när ledaren inte vet svaret eller riktningen

2.2.1. Robert G. Lord: Indirekt påverkan på

2.2.1.1. Länsloklimat

2.2.1.2. Målsättning

2.2.1.3. Identifikation

2.2.2. Rose Trevelyan: styrning vs involvering

2.2.3. Plowman & Duchon

2.2.3.1. Ledaren som destabiliserande & skapare av nya kontakter

3. Problem (Keith Grint)

3.1. Kritiska

3.1.1. Ledaren vet svaret

3.2. Tama

3.2.1. Organisera en process

3.3. Stygga

3.3.1. Utforskande och lärande

4. Personfixering

4.1. Det fundamentala attributionsfelet

4.1.1. Övervärdeing av personbaserade orsaker

4.1.2. Undervärdering av situationens påverkan

4.2. Cybernetisk syn på organisation

4.2.1. Tron att individer kan kontrollera

5. Mätningshysteri

5.1. Terrible simplifactions

5.2. Hantera det stygga som tamt