RUFF Bryssel 2015

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
RUFF Bryssel 2015 af Mind Map: RUFF Bryssel 2015

1. Möjliga aktörer att besöka kan då vara... Europeiska institutioner: Kommissionen: DG research ev DG regio. Parlamentet: Någon parlamentariker med ansvar för forskning. Svenska representationen i Bryssel. ERRIN - intresseorganisation för regioner. Andra regioners brysselkontor. Svenska representanter i Bryssel. Vinnova? Volvo? SKL?

2. Grupp 2

2.1. Ann

2.1.1. Hej, Jag verkar än så länge lite ensam. Skulle väldigt gärna vilja möta företrädare för forskningsprojekt/ideer vad gäller mobil vård med syfte att använda IT i vården för att såväl underlätta patienters kontakt med vården som vice versa (behöver alltså inte betyda att vi förflyttar oss till patient- utan just att slippa förflytta patient eller vårdgivare, när så är möjligt.

2.2. Saija

2.2.1. Saija (skulle vilja titta på själva processen - hur gör man för att på effektivast sätt få ihop ansökan och vad är framgångsfaktorerna för att få igenom ett projekt)

2.3. Harald

2.4. Anneli

3. Grupp 1

3.1. Katarina & Johan

3.2. Magnus Kronvall

3.3. Magnus Karlsson

3.4. Pia

4. Grupp 3

4.1. Helena

4.2. Patrick

4.3. Kaarina

4.4. Maria

5. Grupp 4

5.1. Karin

5.2. Jörgen

5.3. Anna

5.4. Björn

5.5. Grupp 4 It-utveckling i vården och kompetensförsörjning

6. 4 potentiella områden: 1. Benchmark Europa – vilka har genomgående varit bäst på att få finansiering – vad kännetecknar deras arbete? 2. Benchmark Sverige – hur har Sveriges ansökningar sett ut – vilka har varit framgångsrika, vad kännetecknar de som inte fått pengar? 3. Vilka förutsättningar medför de nya reglerna och vad finns det för områden där Svensk sjukvård ligger i framkant eller har särskilda förutsättningar / behov som skulle kunna vara intressanta ur ett EU-perspektiv? 4. Vilka relevanta samarbetsorgan/-organisationer finns det i Sverige? Kan man nyttja dem – eller finns det ett behov av ett nytt forum?