Stofmængde

Track and organize your meetings within your company

Kom igang. Det er gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Stofmængde af Mind Map: Stofmængde

1. Avogadros konstant

1.1. N_A = 6,02*10^23 Mol^-1

1.2. 1 mol stof indeholder 6,02*10^23 formelenheder

2. Koncentration

2.1. Masse%

2.1.1. (Masse(A)/Masse(blanding))*100%

2.2. Volumen%

2.2.1. (Volumen(A))/(Volumen(opløsning))*100%

2.3. Fortynding

2.3.1. C_efter=C_før * (V_før/V_efter)

2.4. Stofmængdekoncentration

2.4.1. c=n/V

2.4.2. Formel stofmængdekoncentration

2.4.2.1. Faktisk koncentration af et stof

2.4.3. Aktuel stofmængdekoncentration

2.4.3.1. Teoretisk koncentration af et opløst støf

2.4.3.2. Benyttes fx ved opløste salte

3. Mængdeberegninger

3.1. n=m/M

3.1.1. Stofmængde

3.1.2. Enhed: mol

3.1.3. Mikroskobisk

3.2. m=n*m

3.2.1. Masse

3.2.2. Enhed: g

3.2.3. Makroskobisk

3.3. M=m/n

3.3.1. Molarmasse

3.3.2. Enhed: g/mol

3.3.3. Forbinder makro- og mikroskobisk

4. Formelmasse

4.1. N = n * N_A

4.1.1. Udtrykker antallet af formelenheder

4.2. Defineret ud fra carbon-12

4.2.1. Ét carbon-12 atom vejer 12 u

4.3. Hvis et stof har formelmassen X u, har 1 mol af stoffet massen X g, og den molare masse er X g/mol

5. Idealgasligningen

5.1. P*V=n*R*T

5.1.1. p = tryk

5.1.1.1. [bar]

5.1.2. V = volumen

5.1.2.1. [liter]

5.1.3. n = stofmængde

5.1.3.1. [mol]

5.1.4. R = gaskonstant

5.1.4.1. 0,0831 [(bar*liter)/(mol*kelvin)]

5.1.5. T = temperatur

5.1.5.1. [kelvin]

5.2. 1 mol gas fylder ideelt 24,1 liter

6. Densitet

6.1. ρ = m/V

6.1.1. m = masse

6.1.2. V = volumen