Aspekter ved religion

Kom igang. Det er gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Aspekter ved religion af Mind Map: Aspekter ved religion

1. Citat 1

1.1. Er ønsketænkning

2. Citat 2

2.1. Et kulturelt system og en social mekanisme

2.2. Fremmer idealfortolkningen af tilværelsen

3. Citat 3

3.1. Altid trang til tilbedelse

3.2. Mennesket er hjælpeløst og kan kun tilbede det magtfulde og det gode

4. Citat 4

4.1. I basis finder vi normalt tro på en eller flere magter

4.2. Mennesket indtager en holdning af afhængighed af disse væsener

4.3. Overstående afspejles i deres opførsel

5. Citat 5

5.1. Sammenligner religion med vrangforestillinger

5.2. Nå et menneske lider af vrangforestillinger, kalder vi det sindssyge

5.3. Når det er mange mennesker kalder vi det religion

6. Citat 6

6.1. Intet andet end Guds love og Guds befalinger

6.2. Gud er én

6.3. Religion er kun god og ikke dårlig

6.4. Religions virkelige formål er ikke i denne verden

6.5. F.eks. er hykleri og falskhed et udtryk for menneskelige svagheder

7. Citat 7

7.1. Mennesket skaber religion ikke omvendt

7.2. Er folkets opium

8. Citat 8

8.1. Har forestillinger om håb og ideer

8.2. Religion skal også have et praktisk og normativt indhold - Ideerne skal altså have indflydelse på den troendes liv.

8.3. Overbevisningen man nærer skal være dybfølt

9. Citat 9

9.1. Enhver myte og trosforestilling afspejler en oplevelse af det helliges dimension

9.2. At leve som et menneskeligt væsen var en religiøs handling i de ældste kulturer

9.3. At være - eller rettere at blive - et menneske er ensbetydende med at være "religiøs"