Middelalderen 1050 - 1500

Kom igang. Det er gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Middelalderen 1050 - 1500 af Mind Map: Middelalderen 1050 - 1500

1. Den europæiske scene

1.1. Kampen om magten i europa.

1.2. Jo mere jord jo mere status.

2. Feudalismen

2.1. Det feudale system.

3. Vækst i landbrugsproduktionen

3.1. 1100 - 1300 tallet

3.2. Femdobling af befolkningstallet.

3.3. Overtagelse af ejendomsrettigheder.

3.4. 2000 nye landsbyer.

3.5. Nye teknologier

3.6. Hjulplovnen og trevangsbruget.

4. Landsbyfællesskabet

4.1. Byjorden blev fordelt.

4.2. Socialt og retsligt fællesskab.

4.3. Adfærdsregler.

5. Købstæder

5.1. Landbrugssamfund

5.2. 1150 - 1300 steg antalet af byer.

5.3. Købstæder kendes på endelsen af bynavnet.

5.4. Skånemarket

5.5. 40.000 mennesker mødes.

5.6. Intægtskilde for kongen.

6. Valgkongedømme

6.1. Kongevalg ud fra den mest dominerende slægt.

6.2. Intens familie kamp om magten.

6.3. Håndfæstningerne.

6.4. Kongemord

6.5. 1332 blev Danmark pantsat.

6.6. Lån i udlandet.

6.7. 1397 Magrethe 1.

7. Lanskabslovene

7.1. Jyske lov 1241 tallet.

7.2. Blodhævn.

8. Den europæiske enhedskultur

8.1. Kirke indflydelse.

8.2. Romerkirkens hieraki.

8.3. Kirkeskat.

9. Monopol på viden

9.1. I 1700 tallet var Latin fælles sprog i Europa.

9.2. Latin var fortidens engelsk.

9.3. Romerkirker oprettede universiteter.

10. Kirker og klostre

10.1. I perioden 1150 - 1250 byggede man 2000 stenkirker.

10.2. Årene 1000-1200 var kirkernes etableringsperiode.

10.3. 1100 tallet blev de første klostre etableret

11. Herfra min verden går

11.1. Overgangen fra det polyteistiske & monoteistiske.

12. Fortabelse og frelse

12.1. Formidle det Kristne budskab.

12.2. Syndet og skærsilden.

12.3. Familiabegrebet - Den hellige familie

13. Mirakeltro og relikvier

13.1. Udkonkurrence af Nordisk mytologi.

13.2. Overnaturlig guddommelig kraft.

14. En gudgiven kongemagt

14.1. Harald Blåtands dåb

14.2. Tæt samarbejde mellem Kongemagt og Kirke.

14.3. Korstogsbevægelsen i 1100 og 1200 tallet.

15. Den sorte død

15.1. Pestepedimi (Den sort død)

15.2. År 1348.

15.3. 2/3 døde af epedimien.

15.4. Klimaændring

15.5. Landbruget i dyb krise.

15.6. Hungersnød

16. Den mørke middelalder

16.1. Stille stående periode.

16.2. Kongemagt blev indført.