Vattenkraftverk

Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Vattenkraftverk af Mind Map: Vattenkraftverk

1. Miljö

1.1. Vattenkraften är en förnybar energikälla och ger nästan inga utsläpp till miljön. Den största miljöpåverkan sker när kraftverk, dammar och regleringsmagasin byggs. Då görs ingrepp i naturen som förändrar miljön längs vattendragen

2. Kostnad

2.1. största kostnaden är att bygga själva kraftverket vilket betyder att driva själva verket inte kostar så mycket.

3. Teknik

3.1. vattnet strömmar genom kraftverkets turbiner som börjar snurra. Den snurrande turbinen driver ner generator som omvandlar energin till vatten el.

4. Hur många kraftverk i Sverige

4.1. Det finns ungefär 1800 vattenkraftverk.

5. Risker

5.1. om en damm spricker så blir det en stor förödelse. I Luleälven skulle hela Luleå stad raderas bort om Suorvadammen brast

6. omfattning

6.1. Sammanlagt motsvarar vattenkraften 45 procent av den totala elproduktionen i Sverige.