Kom igang. Det er gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Kortfilm af Mind Map: Kortfilm

1. Lyd

1.1. Musik

1.1.1. Synkron

1.1.2. Asynkron

1.1.3. Parafraserende

1.1.4. Kontrapunktisk

1.2. Asynkron

1.3. Synkron

2. Lys

2.1. Farver

2.1.1. Sort/hvid film

2.1.2. Farvesymbolik

2.2. Varmt

2.3. Koldt

3. Kamaravinkel

3.1. Frø

3.2. Normal

3.3. Fugl

4. Kamarabevægelser

4.1. Zoom

4.2. Tilt

4.3. Panorering

4.4. Stativ og håndholdt kamara

4.5. Kamarakørsel

4.6. Krantur

5. Billedbeskæring

5.1. Supertotal

5.2. Total

5.3. Halvtotal

5.4. Halvnær

5.5. Nær

5.6. Ultranær

6. Klipning

6.1. Synlig

6.2. Usynlig

6.3. Krydsklipning

6.4. Parallelklipning

7. Filmisktid

7.1. Tidsforlængelse

7.2. Flashback

7.3. Flashforward

7.4. Tidsforkortelse

8. Filmens Dramaturig

8.1. Karakter

8.2. Konflik

8.2.1. Indre konflikt

8.2.2. Ydre konflikt

8.3. Plot og Præmis

8.4. Set up og Pay off

8.5. Suspense og Surprins

8.6. In medias res

8.7. Rammefortælling

8.8. Analysemodeller

8.8.1. Kontraktmodellen

8.8.2. Tre-akter-modellen

8.8.3. Aktantmodellen

8.8.4. Berettermodellen

9. Billiedekomposition

9.1. Billiedharmoni

9.1.1. Det gyldne snit

9.1.2. S-kurver

9.1.3. Trekantkomposition

9.2. Dybdekomposition