Velfærdsstaten

Kom igang. Det er gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Velfærdsstaten af Mind Map: Velfærdsstaten

1. Rettigheder

1.1. Uddannelse

1.2. Stemmeret (også til kvinder)

1.3. Ytringsfrihed

1.4. SU, Sygedagpenge, bistand

1.5. Retten til at besidde ejendom

1.6. Menings‐ og religionsfrihed

2. Sociale ydelser

2.1. Folkepension

2.2. SU

2.3. Fattighjælp

2.4. Førtidspension

2.5. Bistandsløn

2.6. Sygedagpenge

3. Markedet

3.1. De kan gå ind og regulerer, der hvor de kan

3.1.1. F.eks. devaluere kronen

3.1.1.1. Øge eksporten af landbrugsvarer

3.1.1.2. Bedre konkurrence fordele

3.1.2. Reduktion i svineproduktionen

3.1.2.1. Prisstigning på landbrugsvarer

3.2. Staten bruger egne ressourcer til at løfte markedet op

4. Statens fokus

4.1. Holde folk i arbejde

4.2. Motivere borgerne til at betale skat - de kan se, hvad de får ud af det

5. Demokrati og stemmeret

5.1. Danske kvinder fik stemmeret 1908 & 1915 i Danmark

5.2. Grundloven i 1849 sikrede demokratiet

6. Socialt syn

6.1. Førhen var det sociale syn meget liberalistisk, hvor man var sin egen lykkes smed og det var ens egen skyld at man var fattig, men senere var der en større forståelse for at man var fattig og det ikke bare var ens egen skyld. Dermed kom der værdigt og uværdigt trængende