AT: Grænser i film og tv-serier

Kom igang. Det er gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
AT: Grænser i film og tv-serier af Mind Map: AT: Grænser i film og tv-serier

1. Metoder

1.1. Mediefag

1.1.1. Filmisk næranalyse / Shot-to-shot analyse

1.1.1.1. Laves af begge film/tv-serier

1.1.1.2. Der kan evt. laves en komparativ analyse bagefter, hvis de er meget ens eller forskellige i deres filmninger

1.1.2. Komparativ analyse

1.1.2.1. Kan være forskelle og ligheder i to film/tv-serier

1.1.2.2. Historisk analyse, genreanalyse, tematisk analyse og budskaber

1.1.3. Historisk analyse

1.1.3.1. Har vi ændret vores synspunkter inden for de seneste 20-50 år?

1.1.4. Tematisk analyse (også engelsk)

1.1.4.1. Samme overemne, men bliver beskrevet meget forskelligt

1.1.4.2. Hvad er effekten af forskellene i vinklingen og den genremæssige behandling af temaet?

1.1.5. Genreanalyse

1.1.5.1. Bestemt genres historie, udvikling og forandringer over tid

1.1.5.2. Genrebestemme en bestemt film/tv-serie

1.1.5.2.1. En særlig dramaturgi, persongalleri, kulisser, kostumer og rekvisitter

1.1.6. Andre analysemetoder

1.1.6.1. Intertekstuel analyse

1.1.6.1.1. Låner, genbruger og refererer til andre film og tv-serier

1.1.6.2. Målgruppeanalyse

1.1.6.2.1. Henvender sig til forskellige målgrupper. Hensyn til køn, alder, præferencer, social status, interesser, værdier

1.2. Engelsk

1.2.1. Kommunikationsanalyse

1.2.1.1. Laves sammen med en kompositionsanalyse

1.2.1.2. Afklaring af afsender- og modtagerforholdet: bruge hv-ord

1.2.1.3. Brugt aktantmodellen

1.2.2. Argumentationsanalyse

1.2.2.1. Stephen Toulmins argumentationsmodel

1.2.2.1.1. En analyse af sproglige virkemidler

1.2.2.1.2. Belæg, hjemmel og påstand

1.2.2.1.3. De tre appelformer: logos, etos og patos

1.2.3. Sociolingvistisk analyse

1.2.3.1. Analyse af sprogbrug

1.2.3.1.1. Slang og dialekt der markerer tilhørsforhold og status

1.2.4. Diskursanalyse

1.2.4.1. Undersøger hvordan vi bruger sproget til at forhandle vores identiteter, sociale relationer og forståelse for verden

1.2.4.2. Består af 3 dele

1.2.4.2.1. 1. Systematisk, sproglig analyse af teksten med fokus på bl.a. modsætningspar og identitetsmarkører (fx. vi over dem)

1.2.4.2.2. 2. En sammenlignede analyse af teksten

1.2.4.2.3. 3. En undersøgelse af hvordan diskurserne indgår i den sociale orden, dvs. i magtforhold i samfundet

2. Undrende spørgsmål

2.1. Er det bare for underholdningens skyld?

2.2. Er det okay, fordi det ikke er virkelighed?

2.3. Hvordan går det ud over vores holdninger og værdier?

2.4. Hvordan bliver vi påvirket af f.eks. stoffer, sex, tortur og/eller vold?

2.5. Er aldersgrænserne for film og tv-serier for slappe?

2.6. Respekter folk aldersgrænserne for film og tv-serier?

3. Bøger, film, tv-serier og andet materiale

3.1. Bøger

3.1.1. Global television formats: understanding television across borders

3.1.2. Mass communication: living in a media world

3.1.3. European cinema and television: cultural policy and everyday life

3.1.4. Mass media affects research: advances through meta-analysis

3.1.5. Television culture

3.1.6. Metaphysical media: the occult experience in popular culture

3.1.7. Television and consumer culture: Britain and the transformation of modernity

3.1.8. Television and youth culture: televised paranoia

3.1.9. Serial television: big drama on the small screen

3.1.10. Television and American culture

3.1.11. Virtual morality: Morals, ethics, + new media

3.1.12. Sex, crime and the media: sex offending and the press in a divided society

3.1.13. Branding the teleself: media affects discourse and the changing self

3.1.14. Screens for blood: a critical approach to film and television violence

3.1.15. Violence in the Media: A Reference Handbook

3.1.16. Screens of blood: a critical approach to film and television violence

3.2. Film

3.2.1. The Wolf of Wall Street

3.2.2. Scarface

3.3. Tv-serier

3.3.1. Orange Is The New Black

3.3.2. Breaking Bad

3.3.3. Orphan Black

3.3.4. Utopia

3.3.5. Dexter

3.3.6. Game of Thrones

3.3.6.1. Uddrag af bog til diskursanalyse

3.4. Artikler

4. Ideér

5. Vejledning (13:30, 1b) - Forklar idé - Ikke nok materiale - Hjælp, evt. "nyt" emne - Hvor starter vi? (komme igang)