Romerriget (Imperium Rōmānum)

Kom igang. Det er gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Romerriget (Imperium Rōmānum) af Mind Map: Romerriget (Imperium Rōmānum)

1. Romerrigets grundlæggelse

1.1. Myten om Romulus og Remsu

1.2. Grundlagt af Julius Cæsar

2. Tredeling af magten

2.1. folkeforsamling

2.1.1. Her blev love og embedsmænd valgt

2.2. Embedsmænd

2.2.1. Kvæsturen var første trin, de tog sig af regnskaber

2.2.2. Ædil var med til at beskytte byen og holde fester, en form for nutidens politimand og fest arrangør

2.2.3. Prætor stod for opretholdelse af retsvæsenet

2.2.4. Konsuler var den øverste magt, som kunne styre hæren og give ordre til alle andre. De kunne også udelukke folk fra at komme ind i senatet

2.3. Senatet

3. Rom som middelhavsverdenens hersker

3.1. År -200 var rom Misdelhavdområdets stærkeste magt, de blandede sig dog også i den østlige del, så der ikke skulle komme en stormagt der. Det drejede sig især om Makedonien.

4. Republikkens undergang

5. De puniske krige (Rom bliver en verdensmagt)

5.1. Første(264-241 f.kr.)

5.1.1. krig mellem Rom og Karthago

5.1.2. Romerne vandt krigen.

5.1.3. I år 264 f.Kr. startede krigen i et stort søslag ved Sicilien

5.1.4. Rom vandt krigen i år 241 f.Kr.

5.2. Anden (218-202 f.kr.)

5.2.1. Udkæmpedes mellem Rom og Karthago 219-201 f.Kr.

5.2.2. præget af Hannibals angreb på Italien

5.2.3. én af de vigtigste krige i Roms historie overhovedet

5.3. Tredje (149-146 f.kr.)

5.3.1. krig mellem Rom og Karthago 149-146 f. Kr.

5.3.2. førte til Karthagos endelige udslettelse.

5.3.3. I hovedsagen formede krigen sig som en tre år lang belejring af Karthago.

5.3.4. Krigen betød den endelige tilintetgørelse af fønikernes magt i Middelhavsområdet

6. den romerske familie

6.1. faderen var familiens overhoved, han bestemte alt også om et nyfødt barn skulle sættes ud. Dette afhang af køn og sundhedstilstand. kvinder var ikke ligeså god arbejdskraft og fadrene skulle betale deres bryllup.

6.2. Man gik meget op i familie og slægt, børn lærde fra barndommen om deres slægt som var graveret ind i gravsten.

6.3. overklassen-->ægteskabet var præget af en stor aldersforskel. Det var normalt for kvinder at blive gift i teenage årene mens mændene var ældre, da der ofte var 20års forskel på mand og kvinde. ægteskaberne var arrangeret. Ægteskab krævede kun kvindes fars velsignelse, hvis han var død, en værges myndighed

6.4. Man fik ofte mange børn, men 1/3 barn døde inden de fyldte 1 år. mange døde efterfølgende man blev ikke gamle. der var ikke et forhold til børnene de var arvinger og arbejdskraft. slaver sørgede for opdragelse og uddannelse for børnene under forældrenes opsyn,

6.4.1. slaver sørgede for opdragelse og uddannelse for børnene under forældrenes opsyn

7. Lucius Sulla

7.1. Sullas hær var den første i historien, som krydsede roms hellige bygrænser

7.2. kampen om Rom mellem Marius og Sulla i perioden 88-82 f.kr.

7.3. Sulla kommer tilbage til rom i 82-83 f.kr. og indsætter sig selv som diktator

7.4. Sulla udnævner sig selv til diktator i 82 f.kr.

8. Romerrigets efterladenskaber

8.1. Latin - sprog stammer derfra, lægevidenskab

8.2. Bygninger - efterladt i hele Europa

8.3. Retssystem

8.4. USA's politiske system

9. Gladiatorer

10. Kejser Augustus

10.1. han var cæsars adoptivsøn