Perioden 1800 til 1900

Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Perioden 1800 til 1900 af Mind Map: Perioden 1800 til 1900

1. Begynnelsen av 1800-tallet

1.1. Første halvdel av århundret var preget av arbeidet med å bygge Norge som nasjon.

1.2. Etter 434 år i eneveldet Danmark-Norge, fikk Norge i 1814 egen grunnlov og fikk samtidig i union med Sverige.

1.3. Rundt 1814 ble skolegangen i Norge stadig forbedret. Omreisende lærere ble erstattet med fast ansatte lærere, og egne skolebygg ble reist.

1.4. Nordmenn leste stadig mer. Det ble gitt ut flere bøker, og avisene etablerte seg for alvor.

1.5. De som tidligere måtte reise til København for å studere, kunne nå ta utdanning ved universitetet i Kristiania som ble grunlagt i 1811-

1.6. Rundt disse tider kom også språkdebatten opp som fullt, og det var stor strid og uenighet rundt valgene som måtte tas.

2. Filosofi og vitenskap

2.1. I motsetning til 1700-tallets opplysningstid ble følelser og stemninger igjen viktigere enn tanke og fornuft. Europa var på vei inn i romantikken.

2.2. Den tyske filosofen Georg Friedrich Hegel fremhevet menneskets behov for kunst, religion og filosofi. Inspirasjon, fantasi og følelser ble viktig i et Europa som ble stadig mer preget av den industielle revolusjonen.

2.3. På midten av 1800-tallet endret tankegangen seg. Tanke- og ytringsfrihet var temaer i bøkene til forfatteren John Stuart Mill. Noe som ga stor innflytelse

3. Kultur

3.1. Første del av århundret var preget av romantikken. Kunstnerne ble fascinert av naturen, det mystiske og av drømmer og lengsel.

3.2. Mange norske kunstnere bodde og arbeidet i Tyskland, og fikk mange ideer derfra.

3.3. I kunsten gikk typiske norske landskap som mektige fjell, blå fjorder, bjørketrær i storm og bunadkledde bønder mye igjen i de fleste malerier.

3.4. I andre halvdel av århundre brøt mange kunstnere den romantiske tradisjonen. I stedet for å fremstille verden så skjønn og idyllisk, skildret de omgivelsene sine mer realistisk. Dette ble begynnelsen på realismen.

4. Litteratur

4.1. Litteraturen på begynnelsen av 1800-tallet var preget av romantiske strømninger. Dikterne la vekt på følelser og fantasi, drømmer og mystikk.

4.2. Ofte i kjærlighetsdikt og romaner ble handlingen ofte sirkulert rundt klasseskille. Det ble også viktig for en rekke forfattere å formidle det som var typisk for deres eget land. Vi kaller disse romantikken og nasjonalromantikken.

4.3. Rundt 1830 startet et tidsskifte i Europa. Diktere, filosofer og kunstnere ville nå se virkeligheten som den var. Samfunnsproblemer som fattigdom, klasseforskjeller og undertrykkelse ble tatt opp. Denne retningen ble kalt Realismen, og nådde sitt høydepunkt på rundt 1860-tallet.