1800 - 1900

Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
1800 - 1900 af Mind Map: 1800 - 1900

1. Samfunnsliv

1.1. Union med Sverige

1.2. Fikk egen grunnlov

1.3. Norge var i ferd med å bli et demokrati

1.3.1. 45% av alle menn fikk stemmerett

1.4. Skolegangen ble forbedret

1.4.1. Noe skoler ble bygd

1.4.1.1. Kristiania 1811

1.4.2. Mer undervisning

1.4.3. Omreisende lærere

1.5. Ble gitt ut flere bøker

1.6. Folketallet tredoblet seg som førte til dårligere levekår

1.6.1. Rundt en halv million nordmenn dro til Amerika

1.7. 1850 begynte den industrielle revolusjonen

1.8. Ble større forskjell mellom rik og fattig

1.9. Språkstriden

1.9.1. Fikk to skriftspråk

1.9.1.1. Bokmål, fornorskning av dansken

1.9.1.2. Nynorsk

1.10. Ble tidsskifte i 1830 – man ville nå se virkeligheten som den var.

1.10.1. Fattigdom, klasseforskjeller og undertrykkelse ble tatt opp

1.11. Medisin og teknologi

1.11.1. Viktige oppfinnelser og oppdagelser

1.11.1.1. Medisiner mot tuberkulose og kolera

1.11.1.2. Elektrisiteten kom

1.11.1.2.1. Telefonen tatt i bruk

2. Tenkemåter

2.1. På vei inn i Romantikken

2.2. Følelser og stemninger ble viktigere en tanker og fornuft

2.3. Fantasi,følelser og inspirasjon var viktig også i Europa

2.4. Viktige temaer var ytringsfrihet og tankefrihet

2.5. Charles Darwin

2.5.1. En av de viktigste vitenskapsmennene gjennom historien

2.5.2. Utviklingslære (evolusjonsteorien)

2.5.2.1. Hvordan livet på jorden har utviklet seg

2.5.2.2. Kom i konflikt med kirken

3. Kultur

3.1. Kunstnerne var opptatt av naturen, drømmer, det mystiske og lengsler

3.2. Nasjonalromantikken ble viktig i mange land

3.2.1. Kjente malere malte bilder av storslått natur og ting som for eks var typisk norske

3.2.1.1. Mektige fjell-landskap, blå fjorder, bjørketrær i storm og bunadkledde bønder

3.3. Edvard Grieg

3.3.1. Verdenskjent romantiker

3.3.2. Komponist

3.3.3. Satte musikk til stykket Peer Gynt av Henrik Ibsen

3.4. Kunst- og litteraturretningen realismen

3.4.1. Skildret omgivelser realistisk

3.4.2. Provoserte med for eksempel maling

3.4.2.1. Èdouard Manet

3.5. Edvard Munch

3.5.1. Norsk kunstner

3.5.2. Den kunstneren som fikk og fortsatt har mest betydning for omverdenen

3.6. Impresjonismen

3.6.1. Ny musikkretning

3.6.1.1. Gikk fra å være dramatisk til stillestående

4. Litteratur

4.1. På starten av 1800-tallet var den preget av romantiske strømninger

4.1.1. Ble skrevet romaner og kjærllighetsdikt

4.1.1.1. Overklassemiljøet

4.1.2. La vekt på følelser og fantasi, drømmer og mystikk

4.2. Det ble populært å formidle det som kjennetegnet sitt egne land

4.3. Romantikken og nasjonalromantikken

4.4. Realismen nådde sitt høydepunkt på 1860-tallet

4.4.1. Samfunnsproblemer ble tatt opp

4.4.1.1. Fattigdom, klasseforskjeller og undertrykkelse var viktige temaer

4.4.2. Se virkeligheten som den er

4.5. Georg Brandes kritiserte idylliseringen i den romantiske diktingen og ville sette viktige samfunnsdebatter i gang

4.6. Biblioteket begynte med utlånsordninger og det ble skrevet ulike serier