1800 - 1900

Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
1800 - 1900 af Mind Map: 1800 - 1900

1. Samfunnsliv

1.1. I 1814 gikk Norge inn i union med Sverige

1.2. Fikk egen grunnlov i 1814

1.3. Norge i ferd med å bli et demokrati

1.4. Skolegangen ble forbedret, og nordmenn begynte å lese mer

1.5. Universitetet i Kristiania ble grunnlagt i 1811

1.6. Folketallet ble tredoblet på 1800-tallet, levekårene ble dårligere for enkelte

1.7. En halv million nordmenn dro til Amerika for å søke lykken

1.8. Folk flyttet til byene, for å arbeide, forskjellen mellom rik og fattig ble større

1.9. Språkdebatten - dansk, fornorske dansk, nytt skriftspråk?

1.10. Riksmål og landsmål = bokmål og nynorsk

2. Filosofi og vitenskap

2.1. Europa var på vei inn i romantikken

2.2. Inspirasjon, fantasi og følelser ble viktig for Europa som ble mer og mer preget av den industrielle revolusjonen

2.3. Karl Marx var opptatt av arbeiderklassens rettigheter, og målet hans var et samfunn uten sosiale klasser

2.4. Darwins utviklingslære ble oppfattet som et direkte angrep på kristendommen

2.5. Teknologien utviklet seg

2.6. Hurtigpressen ble oppfunnet i 1814, og firedoblet trykkekapasiteten til avisene

3. Kultur

3.1. Romantikken; kunstnerene var opptatte av naturen, det mystiske, drømmer og lengsler

3.2. Nasjonalromantikken ble viktig i mange land

3.3. Blant annet Adolph Tidemand og Hans Fredrik Gude malte idylliske landskaper som kjennetegner Norge

3.4. Komponistene brukte folkemusikk som utgangspunkt for komposisjoner

3.5. Edvard Grieg er en verdenskjent romantiker

3.6. Rundt 1830 gikk vi mer over til realismen; kunstnerene ville vise det sanne og ekte

3.7. Etter at flere kunstnere protesterte mot prostitusjon ble den offentlige prostitusjonen i Kristiania forbudt.

3.8. Den nye musikkretningen etter romantikken var impresjonismen; Musikken gikk fra å være dramatisk til mer stillestående.

4. Litteraturen utenfor Norge

4.1. Følelser, fantasi, drømmer og mystikk

4.2. Mange var opptatte av å formidle det som var typisk for eget land

4.3. Rundt 1830 ville kunstnere og forfattere vise hvordan virkeligheten egentlig var (realismen)

4.4. Samfunnsproblemer som fattigdom, undertrykkelse og klasseforskjeller ble tatt opp

4.5. Flere begynte å lese, og det ble skrevet en del populærlitteratur