Litteraturen i Norge

Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Litteraturen i Norge af Mind Map: Litteraturen i Norge

1. Romantikken

1.1. Original kunst

1.2. Mystikk

1.3. Naturen og det guddommelige var viktig

1.4. Lyrikk

1.5. Forfatterne var preget av filosofiske retninger

2. Nasjonalromantikken

2.1. Korte tekster

2.2. Det typisk norske

2.3. Fremheve det fine i landet

2.4. Nasjonalfølelse

2.5. Folkediktning

3. Realismen

3.1. Ta opp problemer i samfunnet og sette de under debatt

3.2. Romanen og dramaet var de viktigste sjangrene

4. Naturalismen

4.1. Beskriver de mørke sidene av livet

4.2. Skildret fattigdom, drukkenskap og elendighet

4.3. Pessimistisk livssyn

5. Nyromantikken

5.1. Inspirert av romantikkens diktere

5.2. Fantasier, følelser og lengsler

5.3. Enkeltmennesket var i fokus