Hvor er metaller?

Kom igang. Det er gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Hvor er metaller? af Mind Map: Hvor er metaller?

1. De er råstoffer. Vi har ikke metaller i jorden i Danmark. Derfor henter vi metaller i Rusland, Sydamerika, Afrika og Australien.

2. Metaller findes i sten. De findes tit dybt nede i jorden. Når stenene er gravet op, knuser man dem og skiller metallerne fra stenene. Man kalder det ”at udvinde” metallerne.

3. Nogle af metallerne findes der meget af. Andre er der kun meget lidt af. I Brasilien har man en jernmine med jern nok til hele verden i 600 år. Andre metaller er der kun nok af til få årtier.

4. For at få fat i metallet må man først sprænge bjerget i stykker og knuse klipperne. Bagefter maler man sten og klippestykker til en slags ”sten-mel”. ”Sten-melet” bliver behandlet med kemikalier, ristet, smeltet og renset. Til sidst står man så med noget rent metal.

5. Men der dannes også en masse affald og bruges en masse energi, når man henter metal i jorden: Et kilo kobber fra jorden giver 500 kilo affald i form af sten og jord. Man bruger 20 gange så meget energi på at lave en sodavandsdåse af nyt metal som ved at lave dåsen af genbrugsdåser. Derfor er det bedst at genbruge metallerne.

6. Hvad ved vi om...?

6.1. Kobber

6.1.1. Det kan bøjes

6.1.2. vi prøvede at lave våben af det, det endte ikke godt...

6.2. Bly

6.3. Tin

6.4. Guld

6.5. Sølv

6.6. Jern

6.6.1. Er det vigtigste metal, fordi vi bygger med der

6.6.2. FE

6.6.3. men når det ruster bliver det rigtig dårligt

7. Metallers egenskaber

7.1. 1. metalglans

7.2. 2. gode varmeledere

7.3. 3. lede elektriske strømme

7.4. Legening - blande metaller

7.4.1. Smelte punkt i en legening er lavere end grundstoffernes eget smeltepunkt

8. Vi har 10 af 70 metaller, resten er blandinger der er opstået gennem tiden

9. 2 af de vigtigste ikke metaller, grundstoffer som vi har rigtig meget af i vores jordskorpe