Kom igang. Det er gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Sociologi af Mind Map: Sociologi

1. Hvad er Sociologi?

1.1. Her lærer man, hvad der sker, når mennesker mødes, og hvorfor vores samfund udvikler sig, som det gør. Ordet stammer fra latin og betyder "læren om det sociale" eller "læren om samfundet".

2. Hvad laver en Sociolog?

2.1. Sociologer undersøger, hvordan vi mennesker adskiller os fra hinanden, og de prøver at forklare forskellene. Sociologer ser på årsager til menneskers adfærd. Hvorfor opfører vi os, som vi gør?

2.2. Det afgørende for sociologer er, om vi mennesker handler, som vi gør, fordi det er noget, vi er født med (arv ). Eller fordi vores far og mor, vores kammerater eller skole har lært os det (miljø).

3. Samfundsudvikling

3.1. Jæger og samler samfundet

3.2. Landbrugssamfundet

3.3. Industrisamfundet

3.4. Videnssamfundet/servicesamfundet

3.5. Oplevelsessamfundet

4. Pierre Bourdieu

4.1. Kapital

4.1.1. Social

4.1.2. Økonomisk

4.1.3. Kulturel

4.2. Habitus

4.2.1. Enkelte menneskes normer og værdier

5. Anthony Giddens

5.1. Adskillelse mellem tid og rum

5.2. Udlejning af sociale systemer

5.3. Tillid til eksperter og systemer