Transport - til vands, lands og i luften

Plan your projects and define important tasks and actions

Kom igang. Det er gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Transport - til vands, lands og i luften af Mind Map: Transport - til vands, lands og i luften

1. Sundhed

1.1. Fourening

2. Atmosfæren

2.1. Grundstoffer

2.2. Monokyler

2.3. Vanddamp

2.4. Partikler

3. Transport

3.1. Elbiler

3.2. Minder energi forbrug

3.2.1. Transporten er drevet er fossile brændstoffer

3.3. Flyvmanskiner der flyver på Sol-/vind-energi

3.3.1. Flyvmaskiners udslip er ca 2 % af hele udslippet

3.3.2. Mere miljøvenlige men der kommer mere flytransport så procentdelen bliver højere

3.3.3. de udleder mest når de er i Marchhøjde (10 km over skyerne)

3.4. Udledning af stoffe i Atmosfæren

3.5. Omkring 1-4 del af CO2 udledningen

3.6. Biler er blevet mere miljø venlige

3.7. Skibsmortorer er de slemmeste

3.7.1. Kuldioxid

3.7.2. svovloxider

3.7.3. Nitrogenoxider

3.7.4. Små partiker

3.7.5. stoffer der ødelægger OZON laget

4. Drivusgasser

4.1. Transport udleder enorme mængder

4.2. Mindre udslip

4.3. CO2

5. Drivhuseffekt

5.1. Balance i naturen

5.1.1. Fotosyntesen

5.1.2. Respiration

6. klima ændringer

6.1. Vejr forandringer

6.1.1. Tørke

6.1.2. Oversvømmelser

6.2. Havene forurenes