Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Arbejdsliv af Mind Map: Arbejdsliv

1. Kommunikation

1.1. transaktionsanalyse

1.2. Nonverbal

1.2.1. ekstravebal

1.2.1.1. verbal

1.3. Thuns kommunikations kvadrat

1.4. Paul Watzlawick og 5 kendetegn ved kommunikation

2. Stress

2.1. Arbejdets organisering (moderne arbejdsliv)

2.1.1. Maslows behovspyramide

2.1.2. Ledelsesteorier

2.1.2.1. Kurt Lewins ledelsesformer

2.1.2.2. Situationstilpasset ledelse

2.1.3. Taylorisme

2.1.4. Human ressource management

2.2. Akut stress

2.2.1. kamp/flugt-reaktion,

2.3. Kronisk stress

2.3.1. Ydre faktore

2.3.1.1. Krav og kontrolmodellen

2.3.1.2. Socialt belastningsskema

2.3.1.3. Kognetive krav

2.3.1.4. Livsforandringer og daglige genere

2.3.2. Indre faktore

2.3.2.1. Forklaringsstile

2.3.2.1.1. Optimistisk og pesimistiske

2.3.2.1.2. Forsigtig og risiko villig type

2.3.2.2. Optimalestimuleringsniveau

2.3.3. Symptomer

2.3.4. Hjernen

2.3.4.1. Hypokambus

2.3.4.2. Amygdala

2.3.5. coping

2.3.5.1. Oplevelse af sammenhæng (OAS)

2.3.6. Undersøgelse af stress

2.3.6.1. Spørgeskema

2.3.6.2. Læge ved kortisol

3. Konflikt

3.1. Mobning

3.1.1. Rovmobning

3.1.2. Konfliktmobning

3.1.3. Konsekvenser

3.2. Konflikttrappen

3.3. Optrappende og nedtrappende sprog

3.3.1. Jeg sprog

3.3.2. Cirkulerende sprog

3.4. Divergerende konflikt

3.5. Konvegerende konflikt