Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
ENERGI af Mind Map: ENERGI

1. Energi kan ikke forsvinde

2. Isolering: læs s. 57 og overvej følgende: 200ml vand med en starttemperatur på 90 gr skal hindres så meget som muligt i at "tabe" sin energi til omgivelserne. Det hold der kan isolerer bedst og har det mindste temeperaturfald over 5 minutter, får deres ansigter ind på dette mindmap til evig hæder. noget varmt vandlaver en isolering af

2.1. Vi har holdt vores vand varmt ved hjælp af en termokop, 2 termotasker, bobbeplast, kitler og flamingo dimser. 1. Varm vandet 2. Hæld vandet ned i termokoppen 3. Put bobbeplast rundt om koppen 4. Put koppen ned i den mindste termotaske 5. Fyld tasken med flamingo dimser 6. Put denne taske ned en stor termotaske 7. Omring tasken med kitler 8. Luk denne taske Efter 5 min er vores vand, faldet til 87,5. vi er Sofie og Matilde

2.1.1. h

2.2. Vi startede med at varme 200ml vand op til 90 grader. Så tog vi det hen på et stykke vat og placerede en kande over det. Vandet faldt til 82,5 grader. Så i alt faldt vandet 7,5 grader

2.3. jeg tog 200 ml vand i et glas. Jeg varmede det op til 90gr. jeg tog så vat rundt omkring og sølvpapir og så vat rund om ingen. der efter tog jeg det ned i en beholder. jeg ventede så 5 min og der forsøget var slut var den faldet 10gr.

2.4. Emil og Kasper WJ Vi startede med at varme 200ml vand op til 90 grader. Så tog vi det hen på et stykke vat som vi pakkede blødt og placerede en kande over det. Vandet faldt til 82,5 grader. Så i alt faldt vandet 7,5 grader

2.5. Rasmus & Yousif. Vi startede med at fylde en plastik kande op med bobleplast hele vejen rundt i kanten op lod noget stikke op fra toppen som vi kan bruge til at lukke den med. Så lagde vi et tykt lag watt i bunden. Efter det puttede vi det varme vand ned i kanden og lukkede det inde med det bobleplast der stk op fra toppen. Efter puttede vi et lag staniol over toppen for t lukke det inde. Efter det lagde vi et lag bobleplast hele vejen rundt på ydersiden af kanden og lukkede det med et stykke tape. Efter 5 min. var vandet faldet med 4 grader.

2.5.1. .

2.6. Nanna og Jo Anna Opbygning: Vi tog en spand og forede den med rockwool indvendigt. Så tog vi sølvpapir på yder og indersiden af spanden, derefter forede vi 2 gryder med vat så forseglede vi vores glas med en gummiprop. lagde vi vat ned i spanden og lagde låg på spanden. Til sidst satte vi spanden ned i den en gryde og den 2. gryde satte vi op på spanden. Starttemperatur, 94 sluttemperatur: 92.

2.6.1. Vi varmede to glas med 200ml op til 90 grader. Derefter hældte vi den ene glas vand ned i et bære. Hvor efter vi tog staniolpapir rundt om den anden glas og sat den ned i bærret med vand. Efter 5 minutter var den faldet fra 90 grader til 77 grader. KASPER JAMES OG JONAS VINTER

2.7. Rebecca og Isabella

2.7.1. 1. Opstilling. Vi stillede en pocelæns kop med vandet i koppen var isoleret med først vat og ud over det sølvpapir. Den startede på 90 grader C og sluttede på 83,7 grader C. 2. Opstilling. vi varmede et lille glas med vandet på 90 grader C op og derefter varmede vi et større glas med vand op til omkring 100 grader C. Det lille glas blev sat ned i det større og isoleret først med vat derefter med sølvparpir. Vandet i det lille glas altså det vi målte startede på 86,6 grader C og endte på 90,4 grader C.

2.7.1.1. .

2.8. Vi startede med at tage sølvpapir rundt om et glas, derefter proppede vi rockwool rundt om glasset og puttede det ned i en kande. Den puttede vi ned i en skål med bobbelplast om. Så hældte vi det 90 grader vand ned i og puttede en skål oven på skålen som låg. Graderne: Startede på 90 grader sluttede på 84 grader.

2.9. juhu

3. Arbejde er et udtryk for energiændring. Når du løfter et lod, udføre du et arbejde. Mængden af det arbejde du udføre ved at løfte et lod, svarer til ændringen af loddets potentielle energi. Arbejde måles, ligesom energi, i enheden Joule(j).. Du kan naturligvis også lade dit arbejde give en tilvækst i et emnes kinetiske energi og derved øge emnets fart.

4. Mad

4.1. Kost

4.2. Energidrik/Energipulver

5. Her skal vi have defineret og kort forklaret begrebet Energi... Fra de gamle bøger kan man finde udsagn som: "Energi er et udtryk for et fysisk systems evne til at udføre et arbejde". Find eller lav din formulering.

6. Enhed for energi:

6.1. Joule (J). 1 J er defineret som den energi der bruges på at løfte et lod på 0,1 kg en meter op,

7. 7. forskellige former for energi. Klik på + for at se dem

7.1. Se her

8. Begrebet "arbejde"

8.1. Den korte formel for arbejde:: Arbejde=kraft gange vej (A=F*s)

9. Energi-kvalitet

9.1. Har kogende kogende vand eller vanddamp den højeste energikvalitet? Forsøg findes her

10. Energiomsætning

10.1. Sker hvergang energi går fra en form til en anden.

10.2. Emek=Epot+Ekin. 9.60: hvad afhænger vognens bevægelse af? (n-elastikker og/eller loddets størrelse?

10.3. Her er der en teoriopgave til energiomsætning

11. Energi-transport

11.1. Både forstået som energi transporteret i tanke/beholdere og som elektrisk strøm i ledninger..

11.2. Energitransport er også det der sker, når enrgi "tabes" til omgivelserne.. Der foregår hele tiden en energitransport fra varme områder til koldere.

12. Effekt

12.1. Muskeleffekt målt ved trappeløb har vi prøvet. Effekten er afhængig af den kraft du har i dit afsæt og hvor hurtigt du kan sætte af - høj effekt yder de, der kan sætte kraftigt af på kortest tid. Kort defineret: P=energiændring pr. tidsenhed

13. Lagring af energi

13.1. Hvilken energiform er bedst at lagre?

14. Evighedsmaskiner

14.1. Right; hvad er problemet?

15. Energibevarelse

16. Baggrunds begreber i forhold til begrebet energi:

16.1. En kraft (F), er "noget" der kan få et legeme til at ændre retning eller hastighed. Tyngdekraften er en af de kendteste kræfter vi umiddelbart kender.

16.1.1. F=m*a

16.2. Som regel virker der mere end en en kraft på et legeme. Lige nu sidder du på en stol. Tyngdekraften trækker dig ned mod jordens midte, dine muskler virker modsat tyngdekræften og holder dig oprejst i stolen så du ikke glider fladt ned på gulvet. Når du cykler, træder du så hårdt på pedalerne, at du overvinder både vindmodstand, asfaltens modstand mod dækkenene og alle led der skal bevæges har en friktions-modstand der forsøger at hæmme den kraft du påvirker systemet med.

16.2.1. Fres= F1+F2+F3+++Fn

16.3. Tyngdekraft: Den kraft jordens tyngde trækker med, kaldes tyngdekraften.. F=m*g, hvor g er tyngdeaccelerationen g= (9,82 m/s^2)..

16.3.1. F=m*g

16.4. Arbejde(A) sker, når en kraft(F) virker på et legeme som herved flyttes en vis strækning(s). A=F*s. Hvis legemet, trods masser af påført kraft ikke flyttes, er arbejdet nul!! (Arbejde kaldes for W i udlandet og står for work)

16.4.1. A=F*s

16.4.1.1. W=F*s

16.5. Effekt(P): desto hurtigere du kan flytte et legeme, desto større effekt udføres arbejdet med.. Dine ben kan flytte dig op ad trapper med en given kraft. Med lidt træning kan du blive mere effektiv til at udnytte dine musklers kræfter og derved løbe hurtigere - og man kan sige at din effekt er blevet højere. Formel: P=A/t P står for power

16.5.1. P=A/t

16.5.1.1. P=E/t

16.6. Epot er den potentielle energi. Epot=m*g*h

16.7. Ekin er den kinetiske energi. Ekin=½*m*v^2

17. Der er fire fundamentale kræfter:

17.1. Tyngdekraften

17.2. Den svage kernekraft

17.3. Den stærke kernekraft

17.4. Den elektromagnetiske kraft

18. Her følger 8Bs forsøg om isolering: læs s. 57 og overvej følgende: 200ml vand med en starttemperatur på 90 gr skal hindres så meget som muligt i at "tabe" sin energi til omgivelserne. Det hold der kan isolerer bedst og har det mindste temeperaturfald over 5 minutter, får deres ansigter ind på dette mindmap til evig hæder. noget varmt vandlaver en isolering af

18.1. her er en video af arbejdsprocessen

18.2. Amalie og frede

18.2.1. Vi startede med at slukke for gassen da den var nået de 90 grader. derefter lavede vi en avisprop og satte den ned i åbningen. Vi viklede avispapir rundt og kolben og tog bobbleplast rundt om, fordi plastic er en dårlig varmeleder. da der var gået 5 minutter, var vandet 94 grader, fordi vi ikke tog kolben af trefoden. Derfor varmede den stadig. Den højeste temperatur var 97 grader

18.2.1.1. derefter prøvede vi igen på præcis samme måde, men bare med et andet underlag, da trefoden stadig varmede. Her slukkede vi for gassen ved 90 grader, og da vi stillede kolben på et avisunderlag var den 91 grader, fordi at trefoden stadig varmede kolben, selvom gassen var slukket. Vi gjorde det samme som før, og da der var gået 5 minutter var vandet på 90 grader. dvs at den var faldet 1 grad, og hvis man skal tage det fra 90 grader, så vil vandet oprindeligt være 89 grader. avis og plastic fungerede derfor godt.

18.2.2. Farlig situation stoppet af læreren

18.3. Aisha & Asger Vi startede med at tage vores måle glas , og fyldte det så derefter med 200 ml vand. Derefter fandt vi vores materialer, og isoleret glasset med materialerne. Bagefter det varmede vi så vores vand op til 94 grader, og så lod vi det bare stå i 5 minutter på bundselbrænderen. Efter der var gået 5 minutter, tjekkede vi selvfølgelig hvor meget vandets temperatur var faldet. Vi fandt ud af, at vores vand var faldet fra 94 til 91,8, det vil sige at vandet var faldet 2,2 grader. Vi prøvede også et forsøg, hvor vi ikke lod vandet ligge på bundselbrænderen, og det viste sig faktisk, at hvis man ikke stiller vandet på en bundselbrænder falder vandet med 3,2 i stedet for 2,3.

18.4. Mikkel & Monica: Vi startede med at varme vandet med en bundselbrænder, og der varmede vi vandet op til 90 grader. Efter det hældte vi vandet op i en termorkop, hvor det så stod i 5 minutter. Så målte vi derefter temperaturen igen, hvor den så Ca havde faldet 10 grader (81,9 grader). Det var ikke som forventet og vi tror at grunden til at den faldt mere end vi troede, var at da vi hældte vandet fra koppen til termorkoppen - så nåede temperaturen at falde en del.

18.5. HELENA & NICHOLAS.. Først tog vi en pose bobbelplast med flamingo i, og puttede glasset derned. Så varmede vi 200ml vand op til 90 grader. Da vandet nåede 90 grader hældte vi det ned i glasset, som var i posen med bobbelplast og flamingo. Så tog vi sølvpapir på toppen, og vat rundt om hele posen, og så holdte Nicholas rundt om posen med en handske på, i 5 minutter. Da de 5 minutter var gået var vandet 84 grader varmt.

18.6. Marcus FM og Victor Hee. først tog vi en glasbeholder og viklede sølvpapir hele vejen rundt om glasset. derefter tog vi flamingo kugler rundt om glasset og viklede dem ind i bomuldfor at holde dem på plads. til sidst tog vi Bobbelplast rundt om, bare fordi vi kunne.

18.6.1. Nu begyndte vi at varme vand op til 90 grader, da det ramte den rigtige temperatur hældte vi vandet op i det glas vi havde pakket ind, og så satte vi et låg vi selv havde lavet på.. Vi lod den stå i 5 min. Da vi pakkede glasset ud var vandets temperatur 82 grader.

18.7. Sarah og Oliver

18.7.1. Link til video følger snart!(ML)