Sårskift på sykehjem

Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Sårskift på sykehjem af Mind Map: Sårskift på sykehjem

1. Forebygging av smittespredning

1.1. Fører til

1.1.1. Epidemier

1.1.2. Dårlig livsstil

1.1.3. Sykdom

1.2. Smittekjeden

1.2.1. Smittestoff

1.2.1.1. Bakterier

1.2.1.1.1. Urininfeksjon, lungebetennelse

1.2.1.2. Virus

1.2.1.2.1. Forkjølelse, kikhoste & forkjølelse

1.2.1.3. Sopp

1.2.1.4. Protozoer

1.2.2. Smittekilde

1.2.2.1. Syke mennesker

1.2.2.2. Dyr

1.2.2.3. Mat/vann

1.2.2.4. Søppel

1.2.2.5. Mennesker

1.2.2.5.1. Bærer smittestoffet

1.2.3. Smittemåte

1.2.3.1. Kontakt smitte

1.2.3.1.1. Forebygge

1.2.3.2. Luft- og dråpesmitte

1.2.3.3. Mat- og vannsmitte

1.2.3.4. Blod- og vevsmitte

1.2.3.5. Mor-Barn-smitte

1.2.3.6. Smitte fra tarm til munn

1.2.4. Smittemottaker

1.2.4.1. Mennesker

2. Y3 - Profesjonalitet

2.1. Kommunikasjonsevne

2.2. Tilpasse

2.2.1. Språk

2.3. Kroppsspråk

2.3.1. Mimik

2.3.2. Blikk

2.4. Trygghet

2.5. Holdning

2.6. Grenser

2.6.1. Din egen

2.6.2. Pasienten sin

2.6.3. Pårørende

2.6.4. Kollegaer

2.7. Dobbelkommunikasjon

2.7.1. 2 Signaler

2.7.2. Virker forvirrende

2.8. Symboler

2.8.1. Lange negler

2.8.2. Smykker

2.8.3. Armer krysses

2.9. Lytte

2.9.1. Respondere

2.9.2. Øye kontakt

2.9.3. Gir signaler

2.9.3.1. Forstår

2.9.3.2. Ikke forstår

2.9.3.3. Tegn/bevegelser

2.9.3.3.1. Nikke

2.9.3.3.2. Lene seg forover

2.9.3.3.3. Smile

2.10. Kjennetegn

2.10.1. Kunnskaper

2.10.1.1. Kommunikasjon

2.10.1.1.1. Kroppspråk

2.10.1.1.2. Verbalt

2.10.1.2. Kosthold

2.10.1.3. Oppvekst-, helse og sosialsektoren

2.10.2. Ferdigheter

2.10.2.1. Førstehjelp

2.10.2.2. Nøyaktighet

2.10.2.3. Observant

2.10.2.4. Lage mat

2.10.2.5. Empati

2.10.2.6. Kommunisere

2.10.2.6.1. Forskjellige mennesker

2.10.2.7. Stelle et barn

2.10.3. Privat - Personlig - Profesjonell

3. H5 – Immunforsvar og smittespredning

3.1. Opprettholde Immunforsvaret

3.1.1. Indre Immunforsvar

3.1.1.1. Fagocytter

3.1.1.2. Lymfocytter

3.1.1.2.1. B-Lymfocytter

3.1.1.2.2. T-lymfocytter

3.1.1.3. Blodceller

3.1.2. Ytre immunforsvar

3.1.2.1. Ørevoks

3.1.2.2. Tårer

3.1.2.3. Spytt og slimhinner

3.1.2.4. Flimmerhår

3.1.2.5. Slim i luftveier

3.1.2.6. Normalflora

3.1.2.7. Magesyre

3.1.2.8. Slimhinner & Normalflora

3.1.2.8.1. Urinveier & kjede

3.1.3. vaksiner

3.1.4. søvn

3.1.5. variert kosthold

3.1.6. Må ikke

3.1.6.1. Drikke

3.1.6.2. Røyke

3.1.7. Trivsel

3.1.7.1. Stress

3.1.7.2. Bra med oss selv

3.1.7.3. Depresjon

3.1.8. God hygiene

4. Y4 – service, etikk og omsorg.

4.1. Service

4.1.1. Selge tjenester

4.1.2. Yte tjenester

4.1.3. God Kvalitet

4.1.3.1. Kunde få den dem trenger

4.1.4. Etiske retningslinjer

4.1.5. Lover & Regler

4.2. Omsorg

4.2.1. Profesjonell

4.2.1.1. Pasienter

4.2.2. Personlig

4.2.2.1. Familie

4.2.2.2. Venner

4.2.3. Empati

4.3. Imøtekommende

4.4. Etikk

4.4.1. Riktig & Galt

5. K5 - Sosial Kompetanse

5.1. Evner

5.1.1. Ikke medfødt

5.1.2. Forståelse

5.2. 7 byggesteiner

5.2.1. Empati

5.2.2. Selvhevdelse

5.2.3. Ansvarlighet

5.2.4. Humor, lek og glede

5.2.5. Samarbeidsevne

5.2.6. Problemløsende atferd

6. K3 - kommunikasjon som fremmer helse, trivsel og velvære

6.1. Trygghet

6.2. Toveiskommunikasjon

6.3. Trygghet

6.4. Kjennetegn

6.4.1. Kunnskaper & Ferdigheter

6.4.2. Etisk bevissthet

6.4.2.1. Riktig & galt

6.4.2.1.1. Pasient

6.4.2.1.2. Kollegaer

6.4.2.1.3. Arbeidsgiver

6.4.2.1.4. Deg selv

6.4.3. Empati