Hvad kendetegnede situationen i Tyskland efter krigens ende i 1919?

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Hvad kendetegnede situationen i Tyskland efter krigens ende i 1919? af Mind Map: Hvad kendetegnede situationen i Tyskland efter krigens ende i 1919?

1. 1. Tiden efter krigen

1.1. Tyskland var hårdt ramt på mange måder

1.1.1. Sult, nød, arbejdsløshed

1.1.2. Krigen havde ødelagt det tyske produktionsapparat

1.1.3. Inflation

2. 2. Inflationen

2.1. Penge blev mindre og mindre værd

2.1.1. Markens værdi faldt enormt

2.1.1.1. Var ca. 1/5 værd af hvad den var i 1914

2.2. Ramte alle mennesker

2.2.1. værdien af sparepenge skrumpede til ingenting

2.2.1.1. Lån blev udbetalt dagligt

2.2.2. Middelklassen kom i dyb fattigdom

2.2.3. Familier solgte alt hvad de havde for at få råd til mad.

2.2.4. Handel med koservedåsers, indsamling af kul - alle muligheder for at tjene penge blev prøvet af.

2.3. Grunden til inflationen

2.3.1. Enorme krigsomkostninger

2.3.1.1. Finansieret ved lån - skulle nu tilbagebetales

2.3.1.2. Tilbagebetaling skete gennem: - forhøjede skatter - forøget udstedelse af pengesedler

2.3.1.2.1. Flere og flere penge kom derved i omløb alt i mens de derved blev mindre og mindre værd.

3. 3. Krigsskadeerstatninger

3.1. Til bl.a. Frankrig og England

3.2. Tyskland havde ikke økonomi til at betale

3.2.1. Begyndte at eksportere flere varer end de importerede

3.2.1.1. De billig tyske varer standsede i visse tilfælde, produktionen i andre lande.

3.3. Tyskland indstillede betalingerne

4. 4. Ruhr-besættelsen

4.1. Frankrigs reaktion på Tysklands iindstilling af betalingen

4.2. Franske tropper rykkede ind i Ruhr-ditriktet

4.2.1. Et vigtigt område for Tyskland

4.2.1.1. Tyskland fik store kulforsyninger derfra som nu var afskåret.

4.3. Som reaktion strejkede de tyske arbejdere

4.3.1. Fik kun Frankrig til at benytte hårdere metoder

4.3.1.1. Stoppede fødevaretilførelsen til Tyskland

5. 5. DAP

5.1. "Deutsche Arbeitspartei"

5.2. Dannet i 1919 af 25 jernbanearbejdere

5.3. Forløber for partiet NSDAP dannet i 1920

5.3.1. Hitler blev formand for NSDAP og med nærmest enevældig magtbeføjelser

5.3.2. "National Sozialistiche Deutsche Arbeiter Partei "

6. 6. Hitlers indtræden i DAP

6.1. Hitler blev en del af partiet i 1919

6.2. Hitler: efterretningsagent - statsfjendtligt parti? Deltog i mødets diskussioner

6.3. Hitlers første tale i partiet

6.3.1. omhandlede Versailles-aftalen

6.3.2. Opdagelsen ved følelsesmæssig agitation

6.3.2.1. Det afgørende var ikke hvad der blev sagt, men hvordan budskabet blev leveret

7. 7. NSDAP brød mere frem

7.1. 1921: partiet begyndte at få kendetegn

7.1.1. Medlemmerne bar uniform

7.1.2. Erhvervede sig i avisen "Völksicher Beobachter"

7.1.2.1. propagandamedie

7.1.3. Symboler: hagekors, armbindet, brune skjorter, hilsen med strakt højre arm.