Menneske og sundhed

Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Menneske og sundhed af Mind Map: Menneske og sundhed

1. Geografi

1.1. Hvor?

1.2. Overbefolkning

1.3. Oliepriser

1.4. Lufkvalitet

1.5. Colorado-floden

1.6. Nilen

1.7. Kunstvand

1.8. Geologi

1.9. Erosion/aflejring

1.10. Hoover dam

1.11. Mijøtrusler

1.12. Transport

1.13. Miljøforuregning

2. Biologi

2.1. Kulhydrater

2.2. Vitaminer

2.3. Fedt

2.4. Mineraler

2.5. Muskler

2.6. Kroppen

2.7. DNA

2.8. Hjerte, kredsløb og træning

2.9. Proteiner

2.10. Ferskvandorganismer

2.11. Plantelivet -> naturligt rensningsanlæg

2.12. Selvrensning

2.13. Biodiversitet

2.14. Saprobi, trofi

3. Fysik

3.1. Påvisning af næringstoffer

3.2. Surregn

3.3. Iltsvind

3.4. Biobrændsel

3.5. Genbrug

3.6. Spildvand

3.7. Fosfor, nitrat, nitrit

3.8. Kemisk opbygning

3.9. Vandforurening

3.10. Fossile brændstoffer

3.11. Svovludledning