Kom igang. Det er gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Lyd af Mind Map: Lyd

1. Lydstyrke

1.1. Infralyd

1.1.1. under 20 Hz

1.2. Ultralyd

1.2.1. over 20.000 Hz

1.2.2. Delfiner udsender ultralyd

1.2.2.1. 250.000 Hz (ekkoaliserer)

2. Øret

2.1. Ydre øre

2.1.1. Øregang

2.1.2. Øremusling

2.2. Mellemøre

2.2.1. Stigbøjlen

2.2.2. Ambolt

2.2.3. Hammer

2.2.4. Trommehinde

2.3. Indre øre

2.3.1. Øresnegl

2.3.2. Hørenerve

2.3.3. Buegang

2.3.4. Øretrompet

3. Bølger

3.1. Længdebølger

3.2. Tværbølger

3.2.1. Lys

3.2.1.1. 300.000 km/s

3.3. Jo større bølge jo dybere er tonen

4. Frekvens

5. Transpoteres af atomer og molekyler

6. Lyds hastighed

6.1. 340 m/s

6.2. atstand/tid

7. Lydtryk

7.1. Pascal

7.1.1. Pa

7.2. Decibel

7.2.1. dB

8. Dopplereffekt

9. Forsøg

9.1. Bøler med guitar

9.2. Lyds hastighed