Kom igang. Det er gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Engelsk af Mind Map: Engelsk

1. verbs

1.1. to - i

1.2. udsagnsord

1.3. at og jeg

2. nauns

2.1. a -an

2.2. navne ord

2.3. en - et

3. verbs

3.1. to be

3.2. to have

3.3. to be (past/datid)

3.4. to do

3.5. to love

4. nauns

4.1. bestemt= the monkey

4.2. ubestemt= a monkey

4.3. ental= a monkey

4.4. fleretal= two monkeys