Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Fjernvarme af Mind Map: Fjernvarme

1. Carbonkredsløbet

1.1. Carbon er et vigtigt stof, som er en af de vigtigste byggesten i os mennesker, andre levende organismer, samt en meget vigtig del af fx klipper og sten.

1.2. Olie, kul og gas er dannet af rester af planter og dyr, der for mange millioner år siden døde, blev begravet og udsat for stort tryk. Når man graver det op og brænder det af, frigiver man ældgammelt carbon til atmosfæren.

1.3. Når planter og dyr dør, bliver de nedbrudt af forskellige nedbrydere, fx bakterier.

1.4. I dag findes carbon i atmosfæren som CO₂ og metan.

1.5. Det starter med at

2. Energi

2.1. I verdens energiforbrug indgår mange brændelstyper lige fra husdyrgødning til kernekraft.

2.2. Den væsentligste energikilde er dog olie, som udgør ca. 35 %. Dernæst kommer naturgas og kul med omtrent lige store andele på cirka 22 %. Kernekraft og vandkraft udgør hver ca. 6 % af det samlede forbrug.

2.3. Kina og indien bruger meget kul, fordi det er billigt. Det er også især billigt på anlæggene hvor kullet bliver brændt, og derfor bliver det ved med at være en vigtig energikilde i udviklingslandene (dvs. u-landene)

2.4. I fremtiden skal vi undgå at udlede CO2, når vi producerer energi.

3. Kulstoffets kredsløb

4. Energi for fremtiden

5. Energi fra Nordsøen

6. Fossile brændstoffer

6.1. Olie, kul og naturgas er det mest anvendte fossile brændstoffer. I fremtiden skal vi haave nye energikilder, da det både er mere bæredygtigt, og vi på et tidspunkt har brugt de brændstoffer op.

7. Hvad sker der på et kraftvarmeværk?

8. Bæredygtig energi