Stavnsbåndets ophævelse

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Stavnsbåndets ophævelse af Mind Map: Stavnsbåndets ophævelse

1. Frihedsstøtten

1.1. Den står på Vesterbrogade i KBH.

1.2. Den er 20 meter høj

1.3. Grundstenen blev lagt i 1792

2. 1700-tallet

2.1. Danmark var et landbosamund

2.2. 80% boede på landet

3. Fæstebønden

3.1. Godsejerne ejede fæstebønder

3.2. Godsejerne bestemmende hvornår bønden skulle arbejde på godset.

3.3. Bønden havde også selv et lille stykke jord der hørte til gården de boede på.

3.4. Bønden og godsejere lavede en kontrakt, om at bønden skulle tjene godsejerne, og så fik bønden en gård og et lille stykke jord, til hans egen afgrøder. Men godsejerne fik mest ud af kontrakten, mens bønden mest fik endnu mere og hårde arbejde.

4. Selveje

4.1. Nogen bønder fik lov til at købe deres egen jord og går, så blev selvejere.

4.2. Det startede i 1750'erne.

4.3. Fra 1764 blev flere bønder selvejere i Jylland og på Fyn.

4.4. De selvejende bønder slap nu for hoveri og blev i stedet deres egen herre.

5. Landboreformerne

5.1. Landboreformerne blev grundlagt i 1786

5.2. Det var en komite der ville gøre bøndernes vilkår bedre

6. Stavnsbåndets ophævelse

6.1. I 1784 satte godsejeren grev C.D. Reventlow gang i landboreformerne på Christian 7.s nordsjællandske jorder. Det lykkedes ham at få kronprins Frederik (den senere kong Frederik 6.) til at lave en undersøgelse, der skulle se på bøndernes forhold. Den endte med afskaffelsen af stavnsbåndet i 1788. Udskrivningen af soldater overgik fra godserne til staten.