Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
FFF af Mind Map: FFF

1. Geografi

1.1. Demografi og Erhverv

1.1.1. Befolkninggeografi

1.1.1.1. AnaLFABETISME

1.1.2. Erhvervs- og Byudvikling

1.2. Jordkloden og dens Klima

1.2.1. Vejr

1.2.2. Klima og Klimaforandringer

1.2.3. Geologi

1.3. Globalisering

1.3.1. Produktion og Ressourcer

1.3.2. I- og U-lande

1.3.3. Bistand og NGOer

1.4. Naturgrundlag og Levevilkår

1.4.1. Landskabsdannelse

1.4.2. Energi

1.5. Kort og Landekendskab

2. Biologi

2.1. Evolution

2.1.1. Arters udvikling

2.1.2. Systematik og Klassifikation

2.1.3. Tilpasning

2.1.3.1. Mutation

2.1.3.1.1. Selektion

2.2. Økosystemer

2.2.1. Kredsløb

2.2.2. Biotoper

2.2.3. Økologi

2.3. Mikrobiologi

2.3.1. Genetik

2.3.1.1. arveanlæg/arvelære

2.3.1.1.1. Dominante og vigende gener

2.3.2. Cellebiologi

2.3.2.1. plantecelle

2.3.2.1.1. Grønkorn

2.3.2.2. Mitokondrier

2.3.2.2.1. Respiration/forbrænding

2.3.2.3. Cellens opbygning

2.3.2.4. Celledeling

2.3.2.4.1. Mitose

2.3.2.4.2. Meiose

2.3.3. Bioteknologi

2.3.3.1. Konservering af fødevarer

2.3.3.1.1. Fermentering

2.3.3.2. Etik

2.4. Anvendelse af Naturgrundlaget

2.4.1. Bæredygtig Produktion

2.4.2. Naturforvaltning

2.5. Krop og sundhed

2.5.1. Kroppen

2.5.2. kost

2.5.3. motion

3. Fysik&Kemi

3.1. Stof og stofkredsløb

3.1.1. Kemiske egenskaber

3.1.2. Carbons( C) - og Nitrogens(N) kredsløb

3.1.3. Det periodiske system

3.1.4. Reaktionsligninger

3.1.5. Atmosfærens sammensætning

3.1.6. Klima og Økosystemer

3.2. Partikler, bølger og stråling

3.2.1. Atomers opbygning

3.2.1.1. Struktur, (Model)

3.2.1.2. Elementar ladning, +/-

3.2.1.3. Isotoper

3.2.1.4. Neutroners indflydelse

3.2.2. Kernepartikler og stråling

3.2.2.1. m

3.2.3. Lys og lyd

3.2.3.1. Udbredelse i fast/flydende stof

3.2.3.2. registrering hos mennesker og lydstryrke

3.2.3.3. lydbølger og sammenstød

3.2.3.4. partikler og bølger

3.2.4. Ioniserende stråling

3.2.4.1. Menneskelig påvirkning

3.2.4.2. Alfa-,Beta-stråling

3.2.4.3. Udbredelse i længde og vifteretning

3.2.4.4. Røntgenstråling og kraft

3.2.5. Fissionsprocesser

3.2.5.1. Kernespaltning

3.2.5.2. Kædereaktion

3.2.5.3. Kontroleret og U-kontroleret kædereaktion

3.2.6. Naturfaglige ord og udtryk

3.3. Energiomsætning

3.3.1. Energiformer og omsætning

3.3.2. Vands kredsløb

3.3.3. Elektriske kredsløb

3.3.4. Energikilder

3.3.5. Samfundets energiforsyning

3.4. Jorden og Universet

3.4.1. Ressourcer

3.4.2. Havstrømme og atmosfæriske fænomener

3.4.3. Solsystemet

3.4.4. Energistrømme

3.4.5. Magnetfelter

3.4.6. Klimaændringer og vejrfænomener

3.5. Produktion og teknologi

3.5.1. Næringsstoffer i fødevarer

3.5.2. Tilsætningsstoffer

3.5.3. Forsynings-,rensnings- og forbrændingsanlæg

3.5.4. Teknologiske processer i landbrug og industri

3.5.5. Påvirkning og effekt på naturgrundlaget