Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Imperialismen af Mind Map: Imperialismen

1. KORT over Afrika: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2a/ColonialAfrica.png/250px-ColonialAfrica.png

2. Hvor: Imperialismen var udbredt i Europa i perioden fra det 16. århundrede helt frem til midten af det 20. århundrede, hvor Storbritannien havde held til at opbygge verdenshistoriens største imperium, der dækkede næsten 40 millioner kvadratkilometer, men også andre europæiske lande drev imperialistisk politik, fx havde Spanien, Frankrig, Holland og Portugal også mange kolonier. Det samme gør sig i mindre grad gældende for Danmark, Italien, Tyskland, USA og Belgien.

3. Imperialisme som begreb: kommer af det latinske ord befale. en verdensorden, hvor stater med politisk, økonomisk og ikke mindst militær magt, underlægger sig andre stater/områder og befolkninger og evt. konkret udvider sit territorium.

4. Hvornår: 1870-1914

5. Hvad: erobringer af land områder i Afrika, Asien og Stillehavet

6. Hvorfor: Det handlede om at skaffe råmaterialer, ædelsten, land, magt, rigdom og prestige

7. Forskellen på Imperialisme og Kolonisme: Begreberne imperialisme og kolonialisme bruges ofte synonymt, men betegner forskellige niveauer af samme fænomen. Mens imperialisme er bestræbelsen eller politikken, der i bred forstand går ud på ekspansion, dominans og udbytning, er kolonialisme mere konkret: etablering af kolonier.

8. Imperialisme er både betegnelsen for en politik, hvor magthaverne i et land eller område forsøger at undertrykke (og ofte også udbytte) andre lande, folkeslag eller områder politisk og/eller økonomisk og den ideologi, der understøtter en sådan politik.