Kom igang. Det er gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
arktis af Mind Map: arktis

1. fødekæde

1.1. plankton - alger

1.2. herbivore - planteæder

1.3. omnivore - altæder

1.4. carnivore - kødædere

1.5. algeboom - forhøjet vækst af alger

1.6. primærproduktion - det 1. led i fødekæden

1.7. næringstoffer - det man skal bruge gennem mad for at vokse og udvikle sig

1.7.1. kulhydrater - f.eks brød

1.7.2. protein - f.eks æg og kød

1.7.3. fedtstof, f.eks bacon

2. dyr og tilpasning

2.1. Charles Darwin - opdagelsesrejsende & skaber af evolutionsteorien

2.2. evolution - udvikling

3. klima

3.1. Klima -generelt/gennemsnitsvejr

3.2. vejr - vejret lige nu og her

3.3. klimabælte - verden delt ind i bælter i forhold til klimaet

3.3.1. tundra plantevækst - mos, lav, bregner og birkekrat

3.4. polarklima - aldrig over 10 grader

3.5. arktis - nordpolen

3.6. antarktis - sydpolen

3.7. permafrost - jorden er frosset hele tiden

3.8. kystklima - klimaet har små svingninger, fordi landet er omringet af vand.

3.9. fastlandsklima - temperaturene svinger meget, da der ikke er vand omkring til at holde på temperaturene.

4. midnatssol og vintermørke

4.1. midnatssol - solen er fremme hele dagen

4.2. vintermørke - ingen sol døgnet rundt

4.3. sommersolhverv - solen står i zenit over den nordlige vendekreds

4.4. zenit - solen står 90 grader mod jorden

4.5. vintersolhverv - solen står i zenit over den sydlige vendekreds

4.6. polarcirkel - grænsen for vintermørke og midnatssol

4.7. jævndøgn - når lys og mørke er der lige lang tid i døgnet

5. vand

5.1. tilstandsformer

5.1.1. flydende form - vand

5.1.2. gasart - vanddamp

5.1.3. fast form - is

5.2. når vand skifter form

5.2.1. is til vand - smelte

5.2.2. vand til damp - fordampning

5.2.3. is til damp - sublimere

5.2.4. damp til vand - kondensere

5.2.5. vand til is - fryse

6. klimaforandringer

6.1. iskerne - man borer dybt ned i jorden og trækker en 4-5 m. cylinder is op

6.1.1. strategrafi - i starten var arktis klipper, hvert år kommer der et nyt lag sne, og med tiden bliver lagene mast. Man kan se strategrafien i ISKERNERNE

6.2. indlandsis - det faste is, ca. 3 km. dyb og består af 2,8 millioner km3

6.3. dybhavspumpe - stærk undervandsstrøm

6.4. vandstand - havniveau

7. økosystem og miljøforurening

7.1. olieudslip - olien slipper ud ved boringer og ændrer fødekæden, pga. at det ligger sig ovenpå vandet

7.2. tungmetaller - råstoffer af metallisk art, der IKKe kan opløses af naturen

7.3. cocktail-effekten - når tungmetallerne blandes op med andre ting, så effekten mangedobles

8. Grønland

8.1. Verdens største ø

8.2. består af mange øer

8.3. fastlandsklima på indlandsisen

8.4. kystklima langs kysten