Hệ quả Trái Đất tự quay quanh trục & quay quanh Mặt Trời

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Rocket clouds
Hệ quả Trái Đất tự quay quanh trục & quay quanh Mặt Trời von Mind Map: Hệ quả Trái Đất tự quay quanh trục & quay quanh Mặt Trời

1. Tự quay quanh trục Trái Đất

1.1. Giờ trên Trái Đất và đường chuyển ngày quốc tế

1.1.1. Giờ địa phương

1.1.2. Giờ quốc tế ( GMT )

1.2. Sự luân phiên ngày đêm

1.2.1. Trái Đất có hình cầu

1.2.1.1. 1/2 nhận được ánh sáng Mặt trời gọi là ngày

1.2.1.2. 1/2 không nhận đuóc ánh sáng Mặt trời gọi là đêm

1.3. Tốc độ chuyển động trung bình của Trái Đất quanh Mặt trời là 29,8km/s Khi chuyển động trên quỹ đạo, trục Trái Đất luôn nghiêng so với mặt phẳng quỹ đạo một góc là 66 độ

1.3.1. Nhưng khi đến gần Mặt trời nhất thường vào ngày 3/1 ( điểm cận nhật ) lực hút của Mặt trời lớn nhất, khi đó tốc độ chuyển động của Trái Đất quanh Mặt trời là 30,3km/s

1.3.2. Còn khi ở xa Mặt trời nhất thường vào ngày 5/7 ( điểm viễn nhật ), lực hút của Mặt trời rất nhỏ, tốc độ Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời là 29,3km/s

1.4. Trái Đất chuyển động định tiến xung quanh Mặt trời theo một quỹ đạo có hình E-líp gần tròn,theo chiều từ Tây sang Đông Thời gian Trái Đất chuyển động quanh Mặt trời 1 vòng là 365 ngày 5h48’46

1.5. Sự lệch hướng chuyển động các vật thể

1.5.1. Nguyên nhân : do lực Côriooli có vận tốc khác nhau về vĩ độ khác nhau

1.5.2. Biểu hiện : ở Bán cầu Bắc vật lệch về phía bên phải so với hướng chuyển động, ở Bán cầu Nam thì vật lệch về phía bên trái

2. Chuyển động xung quanh Mặt trời

2.1. Các mùa trong năm

2.1.1. Mùa là khoảng thời gian trong năm có những đặc điểm riêng về thời tiết và khí hậu

2.1.2. Nguyên nhân : do trục Trái Đất nghiêng và không đổi phương nên Bán cầu Bắc và Bán cầu Nam luôn luôn ngả về phía Mặt trời khi chuyển động trên quỹ đạo

2.1.2.1. Kết quả : thời gian chiếu sáng, sự thu nhận bức xạ Mặt trời ở Bán cầu có thay đổi trong năm

2.1.3. Hệ quả

2.1.3.1. Có 4 mùa

2.1.3.2. Mùa ở 2 bán cầu trái ngược nhau

2.2. Ngày đêm dài ngắn theo mùa và theo vĩ độ

2.2.1. Nguyên nhân : do trục Trái Đát nghiêng và không đổi phương khi chuyển động quanh Mặt trời nên có hiện tượng ngày dài đêm ngắn khác nhau theo mùa và theo vĩ đạo

2.2.2. Hệ quả

2.2.2.1. Theo mùa

2.2.2.1.1. Ở Bắc bán cầu

2.2.2.1.2. Ở Nam bán cầu

2.2.2.2. Theo vĩ độ

2.2.2.2.1. Tại xích đạo

2.2.2.2.2. Từ 2 vòng cực về 2 cực

2.2.2.2.3. Tại 2 cực

2.3. Chuyển động biểu kiến hằng năm của Mặt trời

2.3.1. Ảo giác Mặt trời chuyển động từ Đông sang Tây gọi là chuyển động biểu kiến

2.3.2. Một năm Mặt trời lên đỉnh trong đường nội chí tuyến 4 lần

2.3.2.1. Mặt trời lên đỉnh 1 lần tại chí tuyến Bắc ( 22/6 )

2.3.2.2. Mặt trời lên đỉnh 1 lần tại chí tuyến Nam ( 22/12 )

2.3.2.3. Mặt trời lên đỉnh tại xích đạo 2 lần ( 21/3 & 23/9 )