Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Rocket clouds
CNN von Mind Map: CNN

1. Ảnh

1.1. Deep

1.1.1. NHẬU

1.1.1.1. Các nguồn gr

1.1.1.2. Các page nhà mình

1.1.1.3. Nam +

1.1.2. Quote deep

1.1.2.1. Nam+

1.1.2.2. Lê Bảo Bình

1.1.2.3. DSN quote

1.1.3. Những câu nói chuẩn

1.1.3.1. Topcomment

1.1.3.2. Nam+

1.1.3.3. Lê Bảo Bình

1.2. Hài

1.2.1. Hài nhẹ nhàng

1.2.1.1. Các page nhà mình

1.2.1.2. TRoll game

1.2.1.3. Top comment

1.2.1.4. Top TRoll

1.2.1.5. Cao thủ

1.2.2. Hài bựa

1.2.2.1. Troll game

1.2.2.2. Đụt mon

1.2.2.3. các nguồn gr

1.3. Tuổi thơ

1.4. Câu tương tác

1.4.1. Câu like

1.4.2. Câu share

1.4.3. Câu cmt

2. Link

2.1. Đời sống xhoi (hữu công, All showbiz-sự kiện, ohman, ĐKN, tintuc24h, blogtamsu)

2.1.1. Tin hot, biến

2.1.2. Tin tức xã hội hàng ngày

2.2. Showbiz- sự kiện (yan, kenh14, bestie)

2.2.1. Tích cực

2.2.1.1. Tin về sao

2.2.1.2. Tin về sự kiện

2.2.1.3. Tin hot, tin tức trong ngày

2.2.2. Tiêu cực

2.2.2.1. Đánh ghen

2.2.2.2. Tai nạn

2.2.2.3. Biến cố

2.3. Hài hước- khoa học- sức khỏe

2.3.1. Hài hước

2.3.1.1. ĐKN, game8, gamek

2.3.2. Khoa học (ĐKN)

2.3.2.1. Khoa học thật

2.3.2.2. Khoa học dị

2.3.3. Sức khỏe

2.3.3.1. Tốt

2.3.3.1.1. Bài học

2.3.3.2. Xấu

2.3.3.2.1. Thói quen từ xưa được chứng minh là không tốt

2.3.3.2.2. Bệnh về hình dáng con người (chiều cao, cân nặng, mặt mũi)