Watervragen Deltaplatform

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Rocket clouds
Watervragen Deltaplatform von Mind Map: Watervragen Deltaplatform

1. Watertechnologie

1.1. LLab Cross Cutting Theme

1.1.1. Design out waste & pollution

1.1.1.1. Verminderde CO2 uitstoot; Duurzamere waterbehandeling in industrie (minder energie, chemie) bv in doorstroom- en koeltorensystemen

1.1.1.2. Decentralisatie van drink- en landbouwwaterbereiding en afvalwaterzuiveringen (niet alleen gericht op Nederland maar NL wel als proeftuin) voor wereldwijde toepassing.

1.1.2. Keep products & materials in use

1.1.2.1. Efficient landgebruik; Vergroten robuustheid van natuurlijke zuiverings systemen (constructed wetlands, green infrastructure) door verregaande integratie met zuiveringstechnieken en energieverbruik (ruimtegebruik, decentrale oplossingen)

1.1.2.2. Voorkomen vervuiling; Verwijdering van microverontreinigingen en persistente stoffen uit afvalwater (end-of-pipe, industrie, landbouw- en stedelijk water) en/of oppervlaktewater (bron voor drink-, industrieel of landbouwwater); bijvoorbeeld zandfiltratie voor de verwijdering van microverontreinigingen (zoals arseen), virussen en bacterien, alsmede toepassingen van elektrochemische behandeling in de productie van drinkwater

1.1.2.3. Voorkomen vervuiling; Verwijdering en evt hergebruik van nitraat uit diffuse lozingen (kwaliteit oppervlakte vlakte water en dus bronbescherming)

1.1.2.4. Recyling; Tegengaan van overbemesting van N en P d.m.v. verbeterde monitoring en terugwinnen/hergebruik van grondstoffen

1.1.2.5. Recycling; Behandeling brijnstromen, concentreren en zuiveren (scala aan technieken, maar vereisen schaalgrootte en economische haalbaarheid)

1.1.2.6. (robuuste) sensortechnologie voor in het veld (in-line/on-line monitoring/control); nodig i.v.m. vroegtijdige detectie, decentralisatie, (verkorte) kringloopsluiting, hergebruik, enz.

1.1.2.7. Recycling; scheidingsmethoden voor ‘organische stof – water’ mengsels (circulariteit realiseren aan de bron, met name in industrie)

1.1.2.8. Recycling; Hergebruik van gezuiverd afvalwater als bijv. irrigatiewater in de land- of tuinbouw (kassen)

1.1.2.9. Recycling; Terugwinnen van grondstoffen uit stedelijk en industrieel afvalwater (circulariteit, in combinatie met reguliere afvalwaterzuivering) of productie van bioplastics in bioreactoren

1.1.2.10. Cross-sectoraal benutten van warmte uit industriele of stedelijke reststromen of effluent

1.1.2.11. Omzetting organische load in biogas en implementatie van meer geintegreerde systemen, bv in combinatie met vast afval- en luchtbehandelingsinstallaties

1.1.3. Regenerate natural systems

1.1.3.1. Waterretentie en zuivering; Water benutting gekoppeld aan lokale opslag, zuivering (fit-for-use), hergebruik al dan niet gekoppeld aan lokale waterbergingen als antwoord op extremere 'kortere' buien

1.1.4. Combination of principles

1.2. LLab Wadlab

1.2.1. Design out waste & pollution

1.2.2. Keep products & materials in use

1.2.3. Regenerate natural systems

1.2.4. Combination of principles

1.3. Llab Fryslan

1.3.1. Design out waste & pollution

1.3.2. Keep products & materials in use

1.3.3. Regenerate natural systems

1.3.4. Combination of principles

1.4. LLab IJsselmeer

1.4.1. Design out waste & pollution

1.4.2. Keep products & materials in use

1.4.3. Regenerate natural systems

1.4.4. Combination of principles

1.5. LLab Delta Oost

1.5.1. Design out waste & pollution

1.5.2. Keep products & materials in use

1.5.3. Regenerate natural systems

1.5.4. Combination of principles

1.6. LLab Rotterdam

1.6.1. Design out waste & pollution

1.6.2. Keep products & materials in use

1.6.3. Regenerate natural systems

1.6.4. Combination of principles

1.7. LLab Zeeland

1.7.1. Design out waste & pollution

1.7.2. Keep products & materials in use

1.7.3. Regenerate natural systems

1.7.4. Combination of principles

1.8. LLab Maasvallei

1.8.1. Design out waste & pollution

1.8.2. Keep products & materials in use

1.8.3. Regenerate natural systems

1.8.4. Combination of principles

2. Civiele Techniek

2.1. LLab Cross Cutting Theme

2.1.1. Design out waste & pollution

2.1.2. Keep products & materials in use

2.1.3. Regenerate natural systems

2.1.4. Combination of principles

2.2. LLab Wadlab

2.2.1. Design out waste & pollution

2.2.2. Keep products & materials in use

2.2.3. Regenerate natural systems

2.2.4. Combination of principles

2.3. Llab Fryslan

2.3.1. Design out waste & pollution

2.3.2. Keep products & materials in use

2.3.3. Regenerate natural systems

2.3.4. Combination of principles

2.4. LLab IJsselmeer

2.4.1. Design out waste & pollution

2.4.2. Keep products & materials in use

2.4.3. Regenerate natural systems

2.4.4. Combination of principles

2.5. LLab Delta Oost

2.5.1. Design out waste & pollution

2.5.2. Keep products & materials in use

2.5.3. Regenerate natural systems

2.5.4. Combination of principles

2.6. LLab Rotterdam

2.6.1. Design out waste & pollution

2.6.2. Keep products & materials in use

2.6.3. Regenerate natural systems

2.6.4. Combination of principles

2.7. LLab Zeeland

2.7.1. Design out waste & pollution

2.7.2. Keep products & materials in use

2.7.3. Regenerate natural systems

2.7.4. Combination of principles

2.8. LLab Maasvallei

2.8.1. Design out waste & pollution

2.8.2. Keep products & materials in use

2.8.3. Regenerate natural systems

2.8.4. Combination of principles

3. Governance

3.1. LLab Cross Cutting Theme

3.1.1. Design out waste & pollution

3.1.2. Keep products & materials in use

3.1.3. Regenerate natural systems

3.1.4. Combination of principles

3.2. LLab Wadlab

3.2.1. Design out waste & pollution

3.2.2. Keep products & materials in use

3.2.3. Regenerate natural systems

3.2.4. Combination of principles

3.3. Llab Fryslan

3.3.1. Design out waste & pollution

3.3.2. Keep products & materials in use

3.3.3. Regenerate natural systems

3.3.4. Combination of principles

3.4. LLab IJsselmeer

3.4.1. Design out waste & pollution

3.4.2. Keep products & materials in use

3.4.3. Regenerate natural systems

3.4.4. Combination of principles

3.5. LLab Delta Oost

3.5.1. Design out waste & pollution

3.5.2. Keep products & materials in use

3.5.3. Regenerate natural systems

3.5.4. Combination of principles

3.6. LLab Rotterdam

3.6.1. Design out waste & pollution

3.6.2. Keep products & materials in use

3.6.3. Regenerate natural systems

3.6.4. Combination of principles

3.7. LLab Zeeland

3.7.1. Design out waste & pollution

3.7.2. Keep products & materials in use

3.7.3. Regenerate natural systems

3.7.4. Combination of principles

3.8. LLab Maasvallei

3.8.1. Design out waste & pollution

3.8.2. Keep products & materials in use

3.8.3. Regenerate natural systems

3.8.4. Combination of principles

4. Ecologie/Milieu

4.1. LLab Cross Cutting Theme

4.1.1. Design out waste & pollution

4.1.2. Keep products & materials in use

4.1.3. Regenerate natural systems

4.1.4. Combination of principles

4.2. LLab Wadlab

4.2.1. Llab Fryslan

4.2.1.1. Design out waste & pollution

4.2.1.2. Keep products & materials in use

4.2.1.3. Regenerate natural systems

4.2.1.4. Combination of principles

4.2.2. Design out waste & pollution

4.2.3. Keep products & materials in use

4.2.4. Regenerate natural systems

4.2.5. Combination of principles

4.3. LLab IJsselmeer

4.3.1. Design out waste & pollution

4.3.2. Keep products & materials in use

4.3.3. Regenerate natural systems

4.3.4. Combination of principles

4.4. LLab Delta Oost

4.4.1. Design out waste & pollution

4.4.2. Keep products & materials in use

4.4.3. Regenerate natural systems

4.4.4. Combination of principles

4.5. LLab Rotterdam

4.5.1. Design out waste & pollution

4.5.2. Keep products & materials in use

4.5.3. Regenerate natural systems

4.5.4. Combination of principles

4.6. LLab Zeeland

4.6.1. Design out waste & pollution

4.6.2. Keep products & materials in use

4.6.3. Regenerate natural systems

4.6.4. Combination of principles

4.7. LLab Maasvallei

4.7.1. Design out waste & pollution

4.7.2. Keep products & materials in use

4.7.3. Regenerate natural systems

4.7.4. Combination of principles