Een dag uit het leven van een brede school

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Rocket clouds
Een dag uit het leven van een brede school von Mind Map: Een dag uit het leven van een brede school

1. Basisschool

1.1. Wie werken er?

1.1.1. Directeur

1.1.2. Adjunct-Directeur

1.1.3. Leerkrachten mediatheek

1.1.4. Leerkrachten gym

1.1.5. Vaste leerkrachten

1.1.6. Onderwijsassistenten

1.1.7. Stagiares

1.1.8. Administratie

1.1.9. Congiërge

1.1.10. Schoonmaakteam

2. Peuterspeelzaal

2.1. Wie werken er?

2.1.1. Coördinator (Directeur)

2.1.2. Pedagogisch werkers (Leidsters)

2.1.3. Pedagogisch werkers (Groepshulpen)

2.1.4. Stagiaires

2.1.5. Administratie

2.1.6. Congiërge

2.1.7. Schoonmaakteam

3. Kinderdagverblijf

3.1. Wie werken er?

3.1.1. Coördinator (Directeur)

3.1.2. Pedagogisch werkers (Leidsters)

3.1.3. Pedagogisch werkers (Groepshulpen)

3.1.4. Stagiares

3.1.5. Administratie

3.1.6. Congiërge

3.1.7. Schoonmaakteam

4. Buitenschoolse Opvang

4.1. Wie werken er?

4.1.1. Begeleider van de kinderen

4.1.2. Leidinggevende

4.1.3. Stagiaires

4.1.4. Administratie

4.1.5. Congiërge

4.1.6. Schoonmaakteam

5. Jeugdzorg

5.1. Wie werken er?

5.1.1. Jeugdhulpverlener

5.1.2. Jeugdbeschermer

5.1.3. Maatschappelijk werker

5.1.4. Gedragswetenschapper

5.1.5. Unitsecretaresse

6. Sport en Spel

6.1. Wie werken er?

6.1.1. Leerkrachten voor gym

7. Welzijnswerk

7.1. Wie werken er?

7.1.1. Maatschappelijk werker

8. Muziek en Kunst onderwijs

8.1. Wie werken er?

8.1.1. Leerkrachten voor muziek

8.1.2. Leerkrachten voor Kunst

9. Mediatheek / Bibliotheek

9.1. Wie werken er?

9.1.1. Leerkrachten voor Mediatheek

9.1.2. Leerkrachten voor Bibliotheek