Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Rocket clouds
EnjoyTheClass von Mind Map: EnjoyTheClass

1. PEDAGÓGIA

1.1. Pedagógiai koncepció

1.1.1. Társadalmi szükségszerűség

1.1.1.1. Problémák

1.1.1.1.1. a gyerekek iskolával szembeni súlyosan negatív attitűdjei

1.1.1.1.2. a gyermekközpontúság lényeges sérülése

1.1.1.2. Lehetőségek

1.1.1.2.1. pedagógia, pszichológia és nevelésszociológia korszerű ismeretei

1.1.1.2.2. inter- és multikulturális nevelés

1.1.1.2.3. komprehenzív iskola

1.1.1.2.4. reformpedagógiai gondolatok

1.1.1.2.5. kognitív, a megismerési folyamatok korszerű szemléletét valló tanítási felfogás

1.1.1.2.6. differenciálás

1.1.2. Pedagógiai szemléletváltás

1.1.2.1. az iskola gyermekközpontúsága alapvető szemléleti kiindulópont

1.1.2.2. gyermeki személyiség

1.1.2.2.1. egyén szükségletei

1.1.2.2.2. eltérő sajátosságai

1.1.2.2.3. többiektől való eltérése

1.1.2.2.4. eltérő előzetes tapasztalatai

1.1.2.2.5. értékek és normák területén megnyilvánuló mássága

1.1.2.3. természetesnek tekinti a gyerekek különbözőségét

1.1.2.4. normális = különböző

1.1.2.5. tanulók közötti differenciálás

1.1.2.6. a tanulók megismerésének fokozása

1.1.3. Együttműködésen alapuló tanulásszervezés

1.1.3.1. a különféle kollektív tevékenységek végzése során a diákok megismerhetik egymás erősségeit és gyengeségeit

1.1.3.2. észrevétlenül megtanulják figyelembe venni diáktársuk sajátosságait, kívánságait és igényeit

1.1.3.3. átélhetik, hogy nagyon hasznos, ha különböző tulajdonságú és képességekkel rendelkező tanulók dolgoznak együtt

1.1.3.4. elősegíti a pozitív kapcsolatok kialakulását

1.1.3.5. Fejleszthető kompetenciák

1.1.3.5.1. Rugalmasság és alkalmazkodóképesség

1.1.3.5.2. Önálló és társas tanulásra való képesség

1.1.3.5.3. Problémamegoldó képesség, kreativitás

1.1.3.5.4. Kommunikációs képességek

1.1.3.6. Szociális kompetenciák

1.1.3.6.1. lényeges szerepet játszik a család, de kitüntetett szerepe van a tanárorrak és tanulótársakkal kialakuló interperszonális viszonynak is

1.1.3.6.2. Segítségadás

1.1.3.6.3. Együttműködés

1.1.3.6.4. Tolerancia

1.2. Együttműködésen alapuló tanulásszervezés

1.2.1. Tanulást támogató módszerek

1.2.1.1. A társas kapcsolatok fejlesztése

1.2.1.1.1. KERESD A PÁRJÁT!

1.2.1.1.2. ÚTLEVÉL

1.2.1.1.3. KEREKASZTAL

1.2.1.1.4. TALÁLJ VALAKIT

1.2.1.1.5. RAJZOLD LE, AMIT MONDOK

1.2.1.1.6. RAJZOLJUNK PÁRBAN

1.2.1.1.7. SZÍNES KORONGOK

1.2.1.1.8. FÜLLENTŐS

1.2.1.1.9. VÁLASZTÁSLÁNC

1.2.1.1.10. OSZTÁLYKALENDÁRIUM

1.2.1.1.11. KETTŐS KÖR

1.2.1.1.12. NÉGYES ÖTLETELÉS

1.2.1.1.13. KOLLÁZSKOCKA

1.2.1.1.14. HAJLÍTOTT VÉLEMÉNYVONAL

2. MEGVALÓSÍTÁS