kogníció

Create a To-Do list for your upcoming tasks

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Rocket clouds
kogníció von Mind Map: kogníció

1. mentális folyamatok

1.1. észlelés

1.2. nyelv

1.3. megismerés

1.4. szociális kogníció

1.5. gondolkodás

1.6. figyelmi és emlékezeti funkciók

2. A kognitív képességfejlesztés (gyógy) pedagógiai megközelítése.

2.1. képesség, készség, kompetencia - pszichológiai megközelítés

2.1.1. kompetencia

2.1.2. készség

2.1.3. képesség

2.1.4. adottság / diszpozíció

2.2. képesség, készség, kompetencia - pedagógiai megközelítés

2.2.1. A pszichikus képességek rendszere Nagy József (1987.16.) nyomán

2.2.1.1. képességek

2.2.1.2. készségfélék

2.2.1.3. szokás

2.2.1.4. ösztön

2.2.2. Az értelem működésének hierarchikus struktúrája (Nagy József)

2.2.2.1. kognitív kompetencia

2.2.2.2. kognitív képességek

2.2.2.3. kognitív készségek

2.2.2.4. kognitív rutinok

2.3. képességek fejlesztése - gyógypedagógiai megközelítés (Mesterházi, 1998)

2.3.1. Kognitív (Megismerő) képesség (Mesterházi, 1998)

2.3.1.1. Tiszta érzékelés

2.3.1.2. Megismerés kiegészítő és átmeneti formái

2.3.1.3. Tiszta gondolkodás

2.3.2. A kognitív képességek dimenziói

2.3.3. A kognitív folyamatok mozgásának irányítása

2.3.3.1. absztrahálás

2.3.3.2. strukturálás

2.3.3.3. transzferálás

2.3.3.4. kombinálás

3. kognitív tudományok

3.1. kognitív pszichológia

3.1.1. előfutárok

3.1.1.1. Jean Piaget

3.1.1.2. William James

3.1.1.3. Edward Toleman

3.1.1.4. Frederik Charles Bartlett

3.1.2. 1956

3.1.3. Noam Chomsky

3.1.4. George Miller

3.1.5. Urlich Neisser

3.1.6. A megismerés univerzális jellemzőit keresi.

3.1.7. Legtöbbször "laboratóriumi" helyzetben vizsgálja a kiválasztott funkciót (kontextustól függetlenül).

3.1.8. Fő kérdése: Milyen az állapot?

3.2. kognitív pedagógia

3.2.1. A megismerés egyéni sajátosságait kutatja.

3.2.2. A megismerési tevékenység komplex rendszerét vizsgálja (a kontextus is fontos).

3.2.3. Fő kérdése: Hogyan változtatható, befolyásolható ez az állapot?

3.2.4. kulcsfogalmai

3.2.4.1. tanulás

3.2.4.2. oktatás

3.2.4.3. tudás

3.2.5. Benjamin Bloom taxonómiája

3.3. megismerés tudomány

3.4. számítógéptudomány

3.5. informatika

3.6. modern nyelvtudomány

3.7. etológia

3.8. tudomány- és ismeretelméletek