Socialpsykologi

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Socialpsykologi von Mind Map: Socialpsykologi

1. Individualpsykolgisk Perspektiv

1.1. Hvordan gruppen påvirker det enkelte menneske

2. Gruppepsykologisk Perspektiv

2.1. Fokus på gruppens dynamik og at grupper er en sum af menneskers deltagen

3. Primærgrupper

3.1. Eks. Familie, nære venner mm

3.1.1. Alle skal kende hinanden personligt og kunne mødes personligt. Da gruppens er kendetegnet ved det følelsesmæssige bånd mellem medlemmer

4. Sekundærgrupper

4.1. Mindre personligt, mere opbyggende på personlige interesser.

4.2. Eks. Kollager, studiekammerater mm

5. Formel grupper

5.1. Eks. Bestyrelse, Klasse

5.1.1. Sjældent personlige, med formelt leder, gruppens værdier

6. Uformel grupper

6.1. Eks. Klikke i en klasse, venskabsgrupper

6.1.1. Udfra ens interesser, præget af soliditet og karmaratskab. Ofte sker der uformel grupper under store formelle grupper (subkultur)

6.1.2. Uformelle grupper kan påvirker formelle grupper i både positiv og negativ retning

7. Referencegrupper

7.1. Grupper hvor der hentes normer, værdier og holdninger

7.1.1. Stor del af mennesket af identitet og selvforståelse (kan se op til en gruppe)

8. Medlemsgruppe

8.1. En gruppe man er medlem i

9. Egengrupper

9.1. Er ens egne grupper

10. Fremmed grupper

10.1. Forskelle mellem grupper kan give konflikter (KKK og Black panther)

10.1.1. Konflikter der bygger på fordomme og stereotyper

10.1.1.1. Fordomme og stereotyper gør at medlemmer af bestemte grupper bliver kategoriseret med samme personlighed og samme motiver og de andre i gruppen. (Syndebuk-teorien)

10.1.1.1.1. Syndebuk – egengruppe nedgøre og bekæmper fjenden i fremmedgruppen. Gruppen behøver ikke selv have en forståelse af sig selv som en gruppe)