Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Rocket clouds
Kommunikáció von Mind Map: Kommunikáció

1. Formái

1.1. Kommunikáció az információelméleti-kibernetikai rendszerben (információ átadás mindenféle rendszerben)

1.1.1. információ átadás mindenféle rendszerben

1.2. Technikai kommunikáció (kommunikáció az ember alkotta technikai rendszereken keresztül

1.2.1. Média

1.2.2. Internet

1.2.3. Okos telefon

1.3. Biológiai kommunikáció (az élő szervezetben zajló információ átadás)

1.3.1. öröklési kommunikáció DNS által

1.3.2. anyagcsere során

1.3.3. idegrendszeren segítségével terjedő információk

1.4. Állati kommunikáció (nem tudatos, állatok közt zajló, jelrendszerrel működő kommunikáció)

1.5. Emberi kommunikáció

1.5.1. alapja, a fogalmi gondolkodás

1.5.2. eszköze, a természetes emberi nyelv

1.6. A kommunikációban résztvevő személyek száma alapján lehet:

1.6.1. Intraperszonális (belső) kommunikáció

1.6.1.1. tanulás

1.6.1.2. lelki folyamatok feldolgozás

1.6.1.3. gondolkodás

1.6.2. interperszonális (személyek közötti) kommunikáció

1.6.2.1. egyének közötti kapcsolatteremtés és annak fenntartása

1.6.3. csoportkommunikáció, pl.

1.6.3.1. családi

1.6.3.2. baráti

1.6.3.3. ismerősi

1.6.3.4. munkahelyi

1.6.4. Tömegkommunikáció

1.6.4.1. Média

1.6.4.1.1. TV

1.6.4.1.2. Rádió

1.6.4.1.3. Sajtó

1.6.4.2. Internet

1.7. A közlő szándéka szerint lehet:

1.7.1. Szándékos (tudatos)

1.7.2. Nem szándékos (ösztönös)

1.8. Az alkalmazott jelrendszer szerint

1.8.1. verbális (a természetes emberi nyelv)

1.8.2. nonverbális (nyelven kívüli jelrendszer)

1.8.2.1. testbeszéd

1.8.2.2. gesztusok

1.8.2.3. mimika

1.8.2.4. proxemika

1.8.3. metakommunikáció (kommunikáció a kommunikációról), ami lehet:

1.8.3.1. kongruens

1.8.3.2. inkongruens

1.9. A közölt információ természetét és befogadóra tett hatását tekintve lehet

1.9.1. Kognitív (a gondolkodásra ható)

1.9.2. affektív-emócionális (az érzelmekre ható

1.10. A kommunikáló felek egymáshoz való viszonya szerint

1.10.1. Közvetlen (szemtől-szembe)

1.10.2. A feladó és a vevő térben és/vagy időben távol vannak egymástól

1.11. A visszacsatolás megléte vagy hiánya szerint

1.11.1. Egyoldalú (aszimmetrikus), az adás folyamatos. de nincs visszacsatolás

1.11.2. Kölcsönös (szimmetrikus), van visszacsatolás, a feladó és a vevő szerepe folyamatosan változik

1.12. Kommunikáció a szereplők különböző társadalmi szférákban elfoglalt helyük szerint

1.12.1. magánkommunikáció

1.12.2. nyilvános kommunikáció

1.13. Kommunikáció a felek közötti kapcsolat jellege szerint

1.13.1. személyes kommunikáció

1.13.2. tömegkommunikáció

1.14. A szervezettség foka szerint lehet

1.14.1. intézményes kommunikáció

1.14.2. nem intézményes kommunikáció

1.15. A valóság tükrözésének formája szerint

1.15.1. Mindennapi kommunikáció

1.15.1.1. bevásárlás

1.15.1.2. iskolai

1.15.1.3. munkahelyi, stb.

1.15.2. Tudományos kommunikáció

1.15.2.1. szakmai előadás

1.15.2.2. szakdolgozat

1.15.2.3. publikációk

1.15.3. Esztétikai kommunikáció

1.15.3.1. Műaékotások

1.15.3.2. Versek