melléknévragozás

Plan your projects and define important tasks and actions

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Rocket clouds
melléknévragozás von Mind Map: melléknévragozás

1. Adjektivdeklination - Übersicht

1.1. Top Priorities

1.2. Medium Priorities

1.3. Low Priorities

2. gyenge (névelőkísérő)

2.1. mikor?

2.1.1. a háromalakú determinánsok után

2.2. táblázat

2.3. kérdőszó

2.3.1. welcher, welche, welches, welche? = melyik?

3. kivételek

3.1. Néhány idegen eredetű, magánhangzóra végződő melléknevet nem lehet ragozni. beige = bézs; lila = lila; orange = narancsszínű; rosa = rózsaszín; prima = príma; creme = krémszínű

3.2. A halb és a ganz mellékneveket helység- és semlegesnemű országnevek előtt nem ragozzuk

3.3. A helységnevekből -er képzővel lehet melléknevet képezni. Ezek a melléknevek a németben ragozhatatlanok és nagy kezdőbetűvel írjuk őket.

4. személyes névmások után

4.1. A személyes névmások után a melléknevet egyes számban erősen ragozzuk, többes számban pedig gyengén.

5. vegyes (névelőkiegészítő)

5.1. mikor?

5.1.1. a kétalakú determinánsok után

5.2. táblázat

5.3. kérdőszó

5.3.1. was für ein?, was für eine?, was für ein?, was für? = milyen?

6. erős (névelőpótoló)

6.1. mikor?

6.1.1. • ha előtte sem határozott, sem határozatlan névelő nem áll • tőszámnevek után, (zwei, drei, zwanzig) • bizonyos határozatlan számnevek után, (einige/etliche = néhány + tsz, mehrere = több (nem egy) + TSZ, viel = sok, wenig = kevés + esz vagy tsz)

6.2. táblázat

6.3. kérdőszó

6.3.1. „was für” – milyen

7. Adjektivdeklination

7.1. Top Priorities

7.2. Medium Priorities

7.3. Low Priorities