Guatemala, Honduras, Costa Rica, El Salvador i Nicaragua (1945-2018)

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Rocket clouds
Guatemala, Honduras, Costa Rica, El Salvador i Nicaragua (1945-2018) por Mind Map: Guatemala, Honduras, Costa Rica, El Salvador i Nicaragua (1945-2018)

1. GUERRA FREDA

1.1. Nicaragua

1.1.1. Revolució Sandisa

1.1.2. En contra dictadura família Samoza

1.2. Honduras

1.2.1. República

1.3. Salvador

1.3.1. Guerra Civil El Salvador

1.3.2. Fomenten existència dictadura. (oposar-se al comunisme)

1.3.3. Signen tractat de Rio (1947) amb Amèrica Llatina

1.4. Guatemala

1.4.1. Dintre del país 2 ideologies

1.4.1.1. derroquen a Jacobo Arbenz

1.4.1.2. Període dictadures fins 1985

1.5. Costa Rica

1.5.1. Sistema democràtic

1.5.2. Anticomunista

2. MÓN ISLÀMIC

2.1. Comunitat musulmana acentúa la seva presència amb opertura centres d'oració (Guatemala 2009)

2.1.1. MÓN FINAL S.XX

2.1.1.1. Després de la Guerra Freda (mur Berlin) el continent veu avanç del Neoliberalisme

2.1.1.1.1. Propostes

2.1.1.1.2. Econòmiques

2.1.1.2. Polítiques obeeixen una més complexa xarxa del mercat intern

2.1.1.3. Posa fí guerra governs de facto

2.1.1.4. Dictadures llatinoamericanes

2.2. Triangle

2.2.1. Centre Amèrica (regions més perilloses del món

2.3. Globalització

2.3.1. Diferents polítiques públiques uniformes sobre integració països resta del món

2.4. Anys 30-50

2.4.1. Promou situació d'importacions (afavoreix opertura comercial)

3. DESCOLONITZACIÓ

4. NAIXEMENT DEL 3R MON

4.1. Es van crear a la Guerra Freda

4.1.1. 1R MON

4.1.1.1. EEUU

4.1.1.2. Gran Bretanya

4.1.1.3. Aliats

4.1.2. 2N MON

4.1.2.1. Unió Soviètica

4.1.2.2. Xina

4.1.2.3. Aliats

4.1.3. 3R MON

4.1.3.1. Països neutrals

4.1.3.2. No alineats

4.1.3.2.1. Aquest grup pertany tota Centre Amèrica