Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Rocket clouds
İK por Mind Map: İK

1. Rapor (AA,FY,İK,ŞM)

1.1. Çalışan Listesi

1.2. Şube Raporu

1.3. İzin Raporu

1.4. İşe Girenler

1.5. İşten Ayrılanlar

1.6. Çalışma Süresi Raporu

1.7. Cinsiyet Raporu

1.8. Yıllık Raporlar

1.8.1. Çalışan Sayısı

1.8.2. İşe Giren Sayısı

1.8.3. Çalışan Maaş Listesi

2. Firma (AA,FY,İK,ŞM)

2.1. Firma Listeleme

2.1.1. "AA" bütün firmaları listeleyebilir.

2.1.2. "FY"="İK" ait olduğu firmanın tüm şubelerini listeleyebilir.

2.1.3. "ŞM" kendi şubesine ait departmanları listeleyebilir.

2.2. Firma Ekleme

2.2.1. "AA" firma ekleyebilir, belirlediği firmaya şube ekleyebilir, departman ekleyebilir, unvan ekleyebilir.

2.2.2. "FY" ait olduğu firmaya şube ekleyebilir, şubeye departman, unvan ekleyebilir.

2.2.3. "ŞM" ait olduğu şubeye departman ve unvan ekleyebilir.

2.3. Firma Düzenleme

2.3.1. "AA" belirlediği firmada, şubede, departmanda, unvanda düzenleme yapabilir.

2.3.2. "FY" ait olduğu firmayı,şubeleri, departmanları, unvanları düzenleyebilir.

2.3.3. "ŞM" ait olduğu şubenin bilgilerini, şubenin departman düzenleyebilir.

2.4. Firma Silme

2.4.1. "AA" istediği firma şube, departman, unvan silebilir.

2.4.2. "FY" ait olduğu firmanın şube, departman, unvanı silebilir.

2.4.3. "ŞM" ait olduğu şubenin departman ve unvanını silebilir.

2.5. Firma Arama

2.5.1. Erişebildikleri tüm sayfalarda arama yapabilirler.

2.6. Firma bilgilerini Görüntüleme

2.6.1. "AA" seçtiği firmanın bilgilerini görüntüleyebilir.

2.6.2. "FY" ait olduğu firmanın bilgilerini görüntüleyebilir.

2.6.3. "İK" ait olduğu firmanın bilgilerini görüntüleyebilir.

2.6.4. "ŞM" ait olduğu firmanın bilgilerini görüntüleyebilir.

3. Personel (AA,FY,İK,ŞM,P)

3.1. Personel Listeleme

3.1.1. "AA", firma, şube, departman, unvan, aktif çalışanlar, işten ayrılanlar filtrelerine göre personelleri listeler.

3.1.2. "FY", "İK" şube, departman, unvan, aktif çalışanlar, işten ayrılanlar filtrelerine göre personelleri listeler.

3.1.3. Personel kriter bazlı arama

3.1.4. "ŞM",departman, unvan, aktif çalışanlar, işten ayrılanlar filtrelerine göre personelleri listeler.

3.2. Yeni Personel Ekleme

3.2.1. "AA", istediği firmanın istediği şubesine belirlediği erişim türünde personel ekler.

3.2.2. "FY", ait olduğu firmanın istediği şubesine "ŞM", "İK" ve "P" ekleyebilir.

3.2.3. "İK", ait olduğu firmanın istediği şubesine "P" ekleyebilir.

3.2.4. "ŞM", ait olduğu şubeye "P" ekleyebilir.

3.3. Personel Düzenleme

3.3.1. "AA", istediği firmanın istediği şubesindeki personel bilgilerin düzenler.

3.3.2. "FY", ait olduğu firmanın istediği şubesinin "ŞM", "İK" ve "P" erişimindeki personeli düzenler.

3.3.3. "İK", ait olduğu firmanın istediği şubesinin "P" erişimindeki personeli düzenleyebilir.

3.3.4. "ŞM", ait olduğu şubenin personel bilgilerini düzenler.

3.4. Personeli İşten Çıkarma

3.4.1. "AA"; "FY", "İK", "ŞM","P"yi işten çıkarabilir.

3.4.2. "FY"; "İK", "ŞM", "P"yi işten çıkarabilir.

3.4.3. "İK"; "P"yi işten çıkarabilir fakat "ŞM"yi işten çıkaramayacak.

3.4.4. "ŞM": Kendi şubesindeki "P"yi işten çıkarabilir.

3.5. Personele Aktivasyon Maili Gönderme

3.5.1. "AA", "FY","İK", "ŞM" gönderebilir.

4. İzinler (AA,FY,ŞM,İK)

4.1. İzin Görüntüleme

4.1.1. "AA" seçilen firmaya ait seçilen şube,departman,unvana göre filtreleme yaparak tüm 'bekleyen','onaylanan','reddedilen' izinleri görüntüleyebilir.

4.1.2. "FY" ait olduğu firmanın seçilen şubesine departman ve unvana göre 'bekleyen','onaylanan','reddedilen' izinleri görüntüleyebilir.

4.1.3. "İK" ait olduğu firmanın seçilen şubesine departman ve unvana göre 'bekleyen','onaylanan','reddedilen' izinleri görüntüleyebilir.

4.1.4. "ŞM" ait olduğu firmanın şubesinin departman ve ünvanına göre görüntüleme yapabilir.

4.2. İzin Onay-Red İşlemleri (İzin Kartı Görüntüleme)

4.2.1. "FY" ait olduğu firmanın herhangi bir şubesinde izin talep eden personelin iznini onaylar veya reddeder.

4.2.2. "İK" ait olduğu firmanın herhangi bir şubesinde izin talep eden personelin iznini onaylar veya reddeder.

4.2.3. "ŞM" ait olduğu firmanın şubesinde izin talep eden personelin iznini onaylar veya reddeder.

4.3. İzin Türleri Ekleme

4.3.1. "FY" ve "İK" ait oldukları firmaya istediği izin türlerini ekleyebilir.

4.4. İzin Türü Düzenleme

4.4.1. "FY" ve "İK" ait oldukları firmanın istediği izin türü üzerinde değişiklik yapabilir.

4.5. İzin Türü Silme

4.5.1. "FY" ve "İK" ait oldukları firmanın istediği izin türünü silebilir.

4.6. İzin Türü Aktif-Pasif İşlemleri

4.6.1. "FY" ve "İK" belirlediği izin türünü geçici bir süre aktif veya pasif konuma getirebilir.

4.7. İzin Kaydı Oluşturma

4.7.1. "FY" ve "İK" ait oldukları firmanın istediği şubesindeki istediği personeline izin kaydı oluşturabilir.Bu istek onay beklemeden otomatik olarak onaylanmış olur.

5. Profilim (AA,FY,İK,ŞM,P)

5.1. Profil Bilgilerini Görüntüleme

5.1.1. AA,FY,İK,ŞM,P kendi profil bilgilerini görüntüleyebilir.

5.2. Profil Bilgilerini Düzenleme

5.2.1. "AA"="FY" kendi profil bilgilerini düzenleyebilir.

5.3. İzin Geçmişini Görüntüleme

5.3.1. AA,FY,İK,ŞM,P kendi izin geçmişini görüntüleyebilir.

5.4. İzin Talep Etme

5.4.1. "FY" kendisine izin talep edebilir ve ettiği an onaylayabilir.

5.4.2. "İK"="ŞM" izin talep ederler ve FY onaylar.

5.4.3. "P" izin talep eder FY,ŞM, İK onaylar.

5.5. Ödeme Geçmişi Görüntüleme

5.5.1. AA,FY,İK,ŞM,P kendi ödeme geçmişini ve maaş biligisini görüntüleyebilir.

5.6. Kişisel Dosyaları Görüntüleme

5.6.1. AA,FY,İK, ŞM,P profilindeki kendine ait dosyaları görüntüleyebilir.

5.7. Masraf Girişi Görüntüleme

6. Mülakat (AA,FY,İK)

6.1. Mülakat Listeleme

6.1.1. "AA", seçtiği firmaya ait mülakatları listeler.

6.1.2. "FY", "İK", ait olduğu firmanın mülakat kayıtlarını listeler.

6.2. Mülakat Kaydı Açma

6.2.1. "AA", seçtiği firmaya ait mülakat kaydı açar.

6.2.2. "FY", "İK", ait olduğu firmaya mülakat kaydı açar.

6.3. Mülakat Düzenleme

6.3.1. "AA", seçtiği firmaya ait mülakat kaydını düzenler.

6.3.2. "FY", "İK", ait olduğu firmanın mülakat kaydını düzenler.

6.4. Mülakat Silme

6.4.1. "AA", seçtiği firmaya ait mülakat kaydını siler.

6.4.2. "FY", "İK", ait olduğu firmanın mülakat kaydını siler.

6.5. Mülakat Arama

7. Ödemeler (FY,ŞM)

7.1. Maaş

7.1.1. Geçmiş Maaş Görüntüleme

7.1.1.1. "FY" ait olduğu firmanın herhangi bir şubesindeki personellerin istediği arama kriterine göre geçmiş maaşlarını listeleyebilir.

7.1.1.2. "ŞM" ait olduğu şubesindeki personellerin istediği arama kriterine göre geçmiş maaşlarını listeleyebilir.

7.1.2. Maaş Ödemesi Yapma

7.1.2.1. "FY" ait olduğu firmanın herhangi bir şubesindeki istediği personele maaş ödemesi yapabilir.

7.1.2.2. "ŞM" ait olduğu şubesindeki istediği personele maaş ödemesi yapabilir.

7.2. Avans

7.2.1. Geçmiş Avans Görüntüleme

7.2.1.1. "FY" ait olduğu firmanın herhangi bir şubesindeki personellerin istediği arama kriterine göre geçmiş avanslarını listeleyebilir.

7.2.1.2. "ŞM" ait olduğu şubesindeki personellerin istediği arama kriterine göre geçmiş avanslarını listeleyebilir.

7.2.2. Avans Ödemesi Yapma

7.2.2.1. "FY" ait olduğu firmanın herhangi bir şubesindeki istediği personele avans ödemesi yapabilir.

7.2.2.2. "ŞM" ait olduğu şubesindeki istediği personele avans ödemesi yapabilir.

7.3. Masraf

7.3.1. Geçmiş Masraf Kayıtlarını Görüntüleme

7.3.2. Masraf Ödemesi Yapma

7.3.3. Masraf Türü Görüntüleme

7.3.4. Masraf Türü Ekleme / Düzenleme

7.3.4.1. Masaf Türü Bazlı Kimin Onayına düşeceğinin seçimi yapılmalıdır

7.3.5. Masraf Türü Silme

7.4. Fazla Mesai

7.4.1. Geçmiş Fazla Mesai Kayıtlarını Görüntüleme

7.4.2. Fazla Mesai Ödemesi Yapma

8. Puantaj

8.1. Puantaj Oluşturma

8.1.1. "ŞM" seçilen yıl ve ay bilgisine göre puantaj oluştur dediğinde o şubede çalışan kişilerin çalışma takvimi verilerine göre puantaj tablosu doldurulur, tablo doldurma işlemi ya elle olur ya da turnike ile entegreli doldurulur.

8.2. Puantaj Görüntüleme

8.2.1. "FY" ve "İK" ait oldukları firmanın seçeceği şube, yıl, ay bilgilerine göre personellerin puantaj takvimini görüntülerler.

8.2.2. "AA" istediği herhangi bir firmanın şubesini seçerek yıl ve ay bilgilerine göre personellerin puantaj bilgilerini görüntüler.

9. Takvim (AA,FY,ŞM,İK,P)

9.1. Takvim Görüntüleme

9.1.1. "AA" seçtiği firma ve şubeye ait takvim üzerindeki etkinlik ve doğum günlerini görüntüleyebilir.

9.1.2. "FY" ait olduğu firmanın istediği şubesine ait takvim üzerindeki etkinlik ve doğum günlerini görüntüleyebilir.

9.1.3. "İK" ait olduğu firmanın istediği şubesine ait takvim üzerindeki etkinlik ve doğum günlerini görüntüleyebilir.

9.1.4. "ŞM" ait olduğu şubeye ait takvim üzerindeki etkinlik ve doğum günlerini görüntüleyebilir.

9.1.5. "P" ait olduğu şubeye ait takvim üzerindeki etkinlik ve doğum günlerini görüntüleyebilir.

9.2. Takvime Etkinlik ve Doğum Günü Ekleme

9.2.1. "AA" seçtiği firma ve şubeye ait takvim üzerinde etkinlik ve doğum günü ekleyebilir.

9.2.2. "FY" ait olduğu firmanın seçtiği şubesine göre takvim üzerinde etkinlik ve doğum günü ekleyebilir.

9.2.3. "İK" ait olduğu firmanın seçtiği şubesine göre takvim üzerinde etkinlik ve doğum günü ekleyebilir.

9.2.4. "ŞM" ait olduğu şubeye ait takvime etkinlik ve doğum günleri ekleyebilir.

9.3. Takvimden Etkinlik ve Doğum Günü Silme

9.3.1. "AA" seçtiği firma ve şubeye ait takvim üzerinde etkinlik ve doğum günü silebilir.

9.3.2. "FY" ait olduğu firmanın seçtiği şubesine göre takvim üzerinde etkinlik ve doğum günü silebilir.

9.3.3. "İK" ait olduğu firmanın seçtiği şubesine göre takvim üzerinde etkinlik ve doğum günü silebilir.

9.3.4. "ŞM" ait olduğu şubeye ait takvime etkinlik ve doğum günlerini silebilir.

9.4. Takvimden Etkinlik ve Doğum Günü Düzenleme

9.4.1. "AA" seçtiği firma ve şubeye ait takvim üzerinde etkinlik ve doğum günlerini düzenleyebilir.

9.4.2. "FY" ait olduğu firmanın seçtiği şubesine göre takvim üzerinde etkinlik ve doğum günlerini düzenleyebilir.

9.4.3. "İK" ait olduğu firmanın seçtiği şubesine göre takvim üzerinde etkinlik ve doğum günlerini düzenleyebilir.

9.4.4. "ŞM" ait olduğu şubeye ait takvime etkinlik ve doğum günlerini düzenleyebilir.

10. Ayarlar (AA,FY,İK,ŞM,P)

10.1. Çalışma Takvimi

10.1.1. Çalışma Takvimi Ekleme

10.1.2. Çalışma Takvimi Listeleme

10.1.3. Çalışma Takvimi Düzenleme

10.1.4. Çalışma Takvimi Sİlme

10.2. Bildirim Ayarları

10.3. İzin Kuralları

10.3.1. Resmi Tatil Bilgileri Giriş Düzenleme Listeleme

10.3.2. İzin Kuralı Ekleme

10.3.3. İzin Kuralı Düzenleme

10.3.4. İzin Kuralı Silme

10.4. İşten Ayrılma Nedenleri

10.4.1. İşten Ayrılma Nedenleri Listeleme

10.4.2. İşten Ayrılma Nedenleri Ekleme

10.4.3. İşten Ayrılma Nedeni Düzenleme

10.4.4. İşten Ayrılma Nedeni Silme

10.5. Sistem Ayarları

10.5.1. Sistem Erişim Türleri

10.5.1.1. Erişim Türü Ekleme

10.5.1.2. Erişim Türü Düzenleme

10.5.1.3. Erişim Türü Silme

10.5.2. Sistem Erişim İzinleri

10.5.2.1. Erişim İzinlerini Belirleme (AA,FY,İK)

10.5.2.2. Erişim İzinlerini Görüntüleme (AA,FY,İK,ŞM,P)

11. Duyurular (AA,FY,İK,ŞM,P)

11.1. Duyuru Ekleme

11.1.1. P dışında hepsi duyuru ekleyebilir.

11.2. Duyuru Görüntüleme

11.2.1. AA,FY,İK,ŞM,P duyuru görüntüleyebilir.

11.3. Duyuru Düzenleme

11.3.1. P dışında hepsi duyuru düzenleyebilir.

11.4. Duyuru Silme

11.4.1. P dışında hepsi duyuru silebilir.

12. Ana Sayfa

12.1. Yaklaşan Resmi Tatiller (Herkes)

12.2. Şirket Takvimi

12.2.1. AA, Tüm firmalardaki yaklaşan tüm etkinlikleri görüntüleyebilir.

12.2.2. FY, İK, kendi firmasında yaklaşan etkinlikleri görebilir.

12.2.3. ŞM, P, kendi şubesine bağlı olan etkinlikleri görebilir.

12.3. Onay Bekleyen İzinler

12.3.1. FY, İK, kendi firmasının herhangi bir şubesinde izin talep eden personelin izinlerini onay bekleyen izinlerde görüntüleyebilir.

12.3.2. ŞM, kendi şubesinde onay bekleyen izinlerini görüntüleyebilir.

12.4. Yaklaşan Doğum Günleri

12.5. Yaklaşan İzinler

12.6. Duyurular

12.7. Onay Bekleyen Masraflar

12.8. Departman Dağılımı

12.8.1. FY, İK, kendi firmalarındaki departmanlara göre çalışan dağılımı görüntüleyebilir.

12.8.2. ŞM, kendi firmasındaki departmanlara göre çalışan dağılımını görüntüleyebilir.